heeft u zelf nieuws of tips?

8 oktober 2021 | Erik-Jan Berends

Windesheim en Herxen leggen eigen fundamenten Moderne Devotie bloot

Windesheim en Herxen gaan de komende maanden de eigen fundamenten van de Moderne Devotie blootleggen. Vanwege het 550ste herdenkingsjaar van de sterfdatum van Thomas a Kempis hebben ze ervoor gekozen om dichtbij huis te blijven.

Wat hebben Windesheim en Herxen nu met de Moderne Devotie en welke invloed hebben beide dorpsgemeenschappen gehad op de rest van de wereld? Elke maand wordt zo met een thema, stap voor stap, het fundament van de Moderne Devotie blootgelegd. Op 12 oktober begint om 20.00 uur de eerste avond in Windesheim, in de bovenzaal van de kerk.

Thema

Het thema op die eerste avond is ‘De pijlers op het fundament van de Moderne Devotie’. Deze avond bestaat uit drie delen. Allereerst is er een welkom en inleiding van gastheer dominee J.H. van Wijk. Dan bekijken deelnemers de film ‘God in de Lage Landen – De Moderne Devotie’ en tot slot verzorgt Mink de Vries een korte lezing en nagesprek over de pijlers van de Moderne Devotie. Aanmelden kan via aanmeldenwindesheim@gmail.com.

Data

Andere data zijn 16 november, 14 december en 18 januari. Op 16 november staan de deelnemers stil bij het tienjarig bestaan van het Verdrag van Windesheim, de ondertekening door de burgemeesters van Zwolle en Deventer van een samenwerkings- en intentieovereenkomst rond de Moderne Devotie. Het hele programma is tot stand gekomen door het samenwerkingsverband tussen de kerk van Windesheim, de Vrienden van de kerk van Windesheim, Plaatselijk Belang Windesheim en Stichting Thomas a Kempis, in samenwerking met Plaatselijk Belang Herxen.

 


Foto's