heeft u zelf nieuws of tips?

4 juni 2023 | Erik-Jan Berends

Wethouder Hans Olthof van Olst-Wijhe is niet gerust over de financiën op de lange termijn

Het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe heeft vrijdag de jaarrekening 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Net als veel andere gemeenten houdt ook Olst-Wijhe geld over. Maar de jaarrekening geeft volgens het college een vertekend beeld: ‘het positieve resultaat van 1,7 miljoen euro over 2022 kan Olst-Wijhe niet inzetten voor langere termijn oplossingen en voorzieningen die hard nodig zijn’.

Olst-Wijhe heeft in 2022 een groot deel van haar beleidsdoelen gehaald, zo meldt de gemeente in een persbericht. “Er zijn veel woningbouwprojecten gestart, zoals Olstergaard in Olst, wat een plus op de leges opleverde. Verder zijn er verschillende initiatieven op het platteland gerealiseerd met Europese Leadergelden, is de gemeenteraad akkoord gegaan met de bouw van de kindcentra in Olst en Wijhe en is de gemeentelijke organisatie klaar voor de invoering van de Omgevingswet.”

Activiteiten
Wethouder Hans Olthof legt het positieve resultaat uit: “Voor het uitvoeren van onze normale jaarlijkse taken krijgen we structureel steeds minder geld van het Rijk. Tegelijkertijd krijgen we vaker eenmalig geld van het Rijk voor activiteiten die we op korte termijn moeten uitvoeren. Die activiteiten worden in de maanden na Prinsjesdag bekend gemaakt, waardoor de tijd vaak te kort is om die activiteiten vóór het einde van het boekjaar af te ronden. De jaarrekening is een momentopname aan het eind van het jaar. De laatste jaren sluiten we het boekjaar steeds af met een positief resultaat. Dat geeft echter een vertekend beeld, want dat geld is geen ‘winst’ over een boekjaar, maar is bedoeld voor werk dat nog uitgevoerd moet worden. Daarmee lijkt de financiële situatie van de gemeente op de korte termijn rooskleurig, terwijl ik niet gerust ben over de financiën op de lange termijn, temeer omdat het Rijk bezuinigingen op de gemeentefinanciën heeft aangekondigd.”

Hap-snapbeleid
Olst-Wijhe verwacht niet dat het Rijk de begrotingssystematiek binnen afzienbare termijn zal wijzigen. “Dat houdt in dat we telkens eenmalig geld krijgen voor activiteiten, zoals de energietoeslag voor inwoners en de opvang van Oekraïense vluchtelingen”, zegt Olthof. “Dat heeft veel weg van hap-snapbeleid waarin de gemeente op korte termijn zaken kan financieren en uitvoeren, maar op de lange termijn over onvoldoende financiële middelen beschikt. Door deze werkwijze, gecombineerd met bezuinigingen van het Rijk, kunnen we nauwelijks structureel beleid uitvoeren en voorzieningen opzetten voor langere tijd. Dit leidt tot onzekerheid voor onze inwoners terwijl we hen als gemeente juist stabiliteit en een goed toekomstperspectief willen bieden.”

Vluchtelingen
Een groot deel van het positieve resultaat over 2022 komt door geld van het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. “Dit is een voorbeeld van incidenteel geld”, zegt Olthof. “Voor de opvang van Oekraïners heeft de gemeente meer ontvangen dan uitgegeven in 2022. Dat overschot willen we de komende jaren aan deze groep en andere vluchtelingen en statushouders besteden.”