heeft u zelf nieuws of tips?

31 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

Welsum gaat voor multifunctioneel gebouw voor toekomstbestendig onderwijs

Een kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het dorpshuis de Bongerd in Welsum, schoolbestuur de Mare, onderwijsteam o.b.s. Dijkzicht, ouders van leerlingen van o.b.s. Dijkzicht, Plaatselijk Belang Welsum en de gemeente Olst-Wijhe heeft een gezamenlijke visie opgesteld die uitgaat van het samenvoegen van het basisonderwijs in het dorpshuis van Welsum. 

Daarnaast gaan ze voor het verbeteren van de multifunctionaliteit van het dorpshuis en het verduurzamen van het gebouw. Het gezamenlijk gebruik van het dorpshuis moet leiden tot een meer toekomstbestendige exploitatie voor alle partijen. “Welsum houdt in de toekomst zo een basisschool dichtbij huis”, aldus Adrie Bolijn van de Mare.

De gemeente Olst-Wijhe meldt de inwoners een aantrekkelijke woonomgeving te willen bieden waarin kinderen ruimte krijgen om te spelen en om zich te ontwikkelen. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Die wil ze overal bieden. Net als in de rest van de gemeente Olst-Wijhe daalt echter het leerlingaantal met gevolgen voor basisschool Dijkzicht.

Leegstand

De daling van het leerlingaantal heeft tot gevolg dat de huidige locatie van basisschool Dijkzicht veel leegstand kent. Dit leidt tot hoge beheer- en onderhoudslasten die niet volledig worden gedekt door vergoedingen uit het Rijk die het schoolbestuur van de Mare hiervoor ontvangt. Kortom: er is een tekort. Er gaat veel geld naar de stenen in plaats van naar goed onderwijs. Om dit te verbeteren heeft de kerngroep een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Schetsontwerp

Er is met betrokkenen een schetsontwerp opgesteld op basis waarvan het dorpshuis kan worden verbouwd. De Mare, het bestuur van het dorpshuis en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de dekking van de kosten. Het is nu aan de gemeenteraad van de gemeente Olst-Wijhe om het besluit te nemen hieraan medewerking te verlenen. De gemeenteraad vergadert hierover op maandag 4 november 2019.