heeft u zelf nieuws of tips?

18 mei 2020 | Erik-Jan Berends

‘Waterstand in Wijhe is normaal tot laag’

Het is erg droog voor de tijd van het jaar, volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Ze ziet dat terug in de grondwaterstanden. Momenteel zijn deze laag in het noordelijke deel van het werkgebied (grofweg de lijn ten noorden van Zwolle tot Assen). 

Het zuidelijke deel (Zwolle tot Deventer) laat volgens WDODelta een divers beeld van de grondwaterstanden zien. “Gemiddeld genomen staat het grondwater hier normaal tot laag voor deze tijd. We houden water vast en voeren meer water aan dan normaal in deze periode. Vanuit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer is er voldoende aanvoer.”

Maximaal

WDODelta heeft de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen ingesteld op maximaal peil. Hiermee  probeert ze de verschillende functies, zoals land-, tuinbouw en natuur, in het gebied een zo goed mogelijk peil te bieden. “Waar het kan, wordt daarvoor water aangevoerd. Watergangen worden extra gecontroleerd en in een enkel geval eerder gemaaid om wateraanvoer mogelijk te maken. De aanvoercapaciteit ligt momenteel op gemiddeld 60 procent van de totale capaciteit. Dit kan lokaal verschillen.”

Grondwater

Ondanks de regen van eind april/begin mei ziet Waterschap Drents Overijsselse Delta de grondwaterstanden dalen en de droogte toenemen. “Het zuidelijke deel van het werkgebied heeft iets meer neerslag gekregen, waardoor de grondwaterstanden in dit deel normaal tot laag staan voor de tijd van het jaar. In het noordelijke deel zijn deze vooral laag voor deze tijd. Dit is ook te zien aan de toename van het aantal meldingen vanuit de agrarische sector voor het beregenen (sproeien) van gewassen met oppervlaktewater (water uit sloten, weteringen, kanalen en rivieren) of het diepere grondwater.”

Verwachtingen

De komende twee weken wordt er geen neerslag van betekenis verwacht. De temperatuur loopt  langzaam op van koel naar normaal tot zonnig weer voor deze tijd van het jaar. Het waterschap blijft de grond- en oppervlaktewaterstanden én de weersverwachting goed in de gaten, zodat het kan inspelen op de actuele weersomstandigheden.

 

 


Foto's