heeft u zelf nieuws of tips?

27 juni 2019 | Erik-Jan Berends

Waterschap zoekt nieuwe jeugdbestuurder Water

Omdat Anna Spijkervet de leeftijdsgrens van 18 jaar bereikt, zoekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een opvolger voor de functie van jeugdbestuurder. Jongeren tussen de 14 en 16 jaar die interesse hebben in de waterwereld en willen meedenken hoe het waterschap jongeren kan betrekken bij het werk van WDODelta, kunnen zich aanmelden.

Ze doen dit overigens niet alleen, maar met collega-jeugdbestuurders van andere waterschappen uit heel Nederland. Als jeugdbestuurder ben je ‘jongerenambassadeur’ van het waterschap”, legt de organisatie uit. “Je wordt betrokken bij activiteiten die het waterschap organiseert en je denkt mee over het bereiken en betrekken van jongeren bij het waterschapswerk. Dat is erg divers: van het versterken van dijken tot aan het schoonmaken van rioolwater en van het aanleggen van waterbergingen tot aan het vangen van muskusratten. Daarnaast werkt het waterschap aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en levert het een bijdrage aan duurzaamheid en de circulaire economie.”

Jeugdbestuurders gaan vier keer per jaar naar een bijeenkomst van het landelijke jeugdwaterschapsbestuur en nemen deel aan landelijke en regionale activiteiten. Het waterschap: “Hierbij spreek je de ene keer met leden van de Tweede Kamer en een andere keer is er ‘gewoon’ een gezellige (water)activiteit. Met je school worden afspraken gemaakt wanneer er een bijeenkomst onder schooltijd valt. Kortom, wil jij je kennis en je netwerk verbreden, alvast bestuurservaring opdoen en een gezellige en leerzame tijd hebben? Stuur dan voor vrijdag 5 juli een e-mail met je motivatie naar lerenoverwater@wdodelta.nlof bel naar (088) 233 12 00. Wie weet, nodigen we jou uit voor een kennismakingsgesprek.”

Momenteel is Anna Spijkervet uit Wanneperveen nog jeugdbestuurder van WDODelta. Waarom vindt zij het leuk om de waterjeugd te representeren? “Jongeren van vandaag zijn belangrijk voor het waterbeheer van morgen. Veel Nederlanders, ook jongeren, zijn zich er niet van bewust dat we in ons land veilig kunnen wonen, werken en recreëren op, in en rond water. Daar zorgt het waterschap allemaal voor. En iedere dag wordt er veel werk verzet om dat zo te houden. Door de veranderingen in het klimaat wordt water voor mijn generatie én de generatie daarna nóg belangrijker. Het is tof om in die waterwereld een rol te hebben en veel te leren.”

Alle jeugdbestuurders van de Nederlandse waterschappen samen vormen het Nationale jeugdwaterschap; een landelijk platform dat jongeren de kans geeft met elkaar van gedachten te wisselen en mee te denken over het waterbeheer in Nederland. Ook adviseert dit jeugdwaterschap over het bereiken van jongeren bij hun werk. Zie voor meer informatie op www.jeugdwaterschap.nl.

 

 


Foto's