heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Waterschap Drents Overijsselse Delta
2 februari 2021 | Erik-Jan Berends

Waterschap verwacht piek in wateraanvoer IJssel

Volgens waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is er de komende dagen vanuit Duitsland een piek in wateraanvoer in de IJssel op komst.

“Hierdoor stromen de uiterwaarden langzaam vol. In de loop van volgende week daalt de waterstand”, verwacht het waterschap dat zegt de waterkeringen dagelijks te inspecteren. “Waar dat nodig is, treffen we maatregelen en we blijven de weersverwachting nauwkeurig volgen.”

Buffer

De waterstand op de IJssel zal weer wat stijgen, maar niet verontrustend denkt WDODelta. “De ondergelopen uiterwaarden hebben nog voldoende buffer om het extra water te bergen. Uiterwaarden zijn aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hogere waterstanden. Hierdoor kan het makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen.”

Kijk voor de actuele waterstanden op actuele waterdata.nl van Rijkswaterstaat.

 


Foto's