heeft u zelf nieuws of tips?

7 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Waterschap stelt spelregels op voor recreatief gebruik dijken

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) merkt dat recreanten, zoals wandelaars en fietsers, hun ontspanning steeds meer op de dijken in haar gebied zoeken. Samen met andere eigenaren en pachters roept het waterschap op om op de daarvoor bestemde routes te blijven. 

Vooral bij mooi weer en door het zoeken naar ruimte – om zich te houden aan de maatregelen van het RIVM – neemt het aantal recreanten toe. Niet iedereen blijft hierbij op de gebaande paden, zo is de ervaring.

Bordjes

Niet alle dijken in het gebied van WDODelta zijn in eigendom van het waterschap. Ook particulieren en andere organisaties hebben gedeelten in eigendom, waaronder natuurorganisaties en gemeenten. Deze dijken zijn vaak niet opengesteld voor recreatie. Steeds vaker zien zij zich genoodzaakt bordjes te plaatsen om ongewenst bezoek te weigeren. Dit geldt vooral voor dijken langs de IJssel, de Overijsselse Vecht, het Zwarte Water en het Zwarte Meer.

Spelregels

Het waterschap stelt zelf de eigen dijken open voor recreatie met inachtneming van een aantal spelregels. Zo vindt ze het belangrijk dat men op de openbare wegen fietst of wandelt en daarvan niet afwijkt. Daarnaast moeten honden aangelijnd zijn en mag vee en fauna niet worden verstoord. Ook ruiters wordt nadrukkelijk gevraagd alleen van bestaande wegen gebruik te maken.

 


Foto's