heeft u zelf nieuws of tips?

12 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Waterschap stelt IJsseldijk met golven en hoog water op de proef

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is op maandag 6 januari op de IJsseldijk begonnen met voorbereidingen voor de zogenoemde gras-op-zand onderzoeken in de buurt van de oude energiecentrale Harculo en het Oldenelerpark in Zwolle. Deze onderzoeken zijn nodig voor het project Zwolle-Olst dat we uitvoeren in het kader van het Hoogwaterbeschermings-programma.

Op maandag 13 januari beginnen de onderzoeken. Het waterschap wil weten hoe sterk de grasbekleding is. Het gras op de dijk zorgt er namelijk voor dat de grond op zijn plek blijft. De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt de komende jaren versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is in 2017 begonnen met dit dijkversterkingsproject. Zie ook: https://www.wdodelta.nl/projecten/hwbp-projecten/ijsseldijk-zwolle/gras-zand/ 

Stellage

Het waterschap gaat in het Voorkeursalternatief er tot nu toe vanuit dat de bekleding van de hele dijk vervangen moet worden. Het kan zijn dat deze onderzoeken ervoor zorgen dat (een deel van) de huidige dijkbekleding kan blijven liggen. Daarom wordt een stellage op de dijk gebouwd waarmee de impact van golven en hoog water nagedaan worden. Het waterschap kan dan zien wanneer de grasbekleding van de dijk eventueel beschadigd raakt.

Filmpje
De verwachting is dat de onderzoeken vijf weken aanhouden. De proeven worden alleen overdag uitgevoerd. Ze vinden plaats op het binnentalud van de bocht bij de kolenhaven en het Oldenelerpark. Op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst staat een filmpje waarin wordt uitgelegd waarom de proeven worden uitgevoerd en hoe ze worden uitgevoerd. Voor buurtbewoners zijn publieksmomenten georganiseerd. 

Hinder

Omwonenden kunnen enige hinder ondervinden. Het fietspad langs de kolenhaven en ter hoogte van het Oldenelerpark is gedurende maximaal zes weken (van 6 januari tot en met 21 februari) afgesloten. Een omleiding staat aangegeven. Daarnaast is het fietspad ter hoogte van de proeflocatie afgesloten voor wandelaars. 

Dijkverzwaring
De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hiermee staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan elfhonderd kilometer dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt, verspreid over bijna driehonderd projecten in het hele land, langs kust, langs meren en langs grote rivieren.

Zie voor meer informatie www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl. 


Foto's