heeft u zelf nieuws of tips?

3 april 2020 | Erik-Jan Berends

Waterschap ruimt drijfafval op na hoogwater

Nu het hoge water op de rivieren is gezakt, ruimt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het achtergebleven drijfvuil op.

Het vuil bestaat naast takken, boomstammen, gras en  riet, ook uit afval, zoals jerrycans, pallets, blikjes, flessen, plastic, laarzen en zelfs deuren. Door het hoogwater is dit allemaal naar de dijk gespoeld en verstikt het de grasmat als het blijft liggen. Het waterschap voert de opruimwerkzaamheden uit langs de IJssel, de Overijsselse Vecht, het Zwarte Water, het Zwarte Meer en het Ganzendiep.

‘Daak’

Naast prachtige foto’s en video’s levert hoogwater ook vakjargon uit de waterschapswereld op, zoals ‘daak’. Met daak wordt het drijfvuil bedoeld dat nu langs de dijken ligt en de grasmat bedekt. Daak betekent letterlijk aangespoelde ruigte. Bij de dijkinspectie wordt ook op het drijfvuil gelet. Er kan zomaar een boomstam, grote tak of pallet tussen zitten die voortdurend tegen de dijk heeft geklotst en de grasmat heeft beschadigd.

 


Foto's