heeft u zelf nieuws of tips?

12 mei 2020 | Erik-Jan Berends

Waterschap ruimt 600.000 kilo drijfafval op na hoogwater

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft afgelopen weken 600.000 kilo drijfvuil langs de dijken opgeruimd.

Door het hoogwater, eerder dit jaar, was dit drijfafval aangespoeld. Het waterschap verwijderde het afval, omdat het de grasmat van de dijk verstikt als het blijft liggen. WDODelta voerde de opruimacties uit langs de IJssel, de Overijsselse Vecht, het Zwarte Water, het Zwarte Meer en het Ganzendiep. Het drijfvuil, in vakjargon ‘daak’ genoemd, bestaat naast takken, boomstammen, gras en riet, ook uit afval, zoals jerrycans, pallets, blikjes, flessen, plastic, laarzen en zelfs deuren.