heeft u zelf nieuws of tips?

20 december 2018 | Erik-Jan Berends

Waterschap probeert grondwaterstanden weer op peil te krijgen

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan maatregelen om in het voorjaar van 2019 de grondwaterstanden weer zoveel mogelijk op niveau te hebben. Hiervoor zijn waterpeilen in sloten, weteringen en beken maximaal hoger gezet en onderzoekt het waterschap welke invloed een droge, gemiddelde en natte winter heeft op de grondwaterstanden. Daardoor kan het tijdig bijsturen indien nodig.

“Het verhogen van de waterpeilen in de wintermaanden is een unieke situatie””, volgens het waterschap. “Normaal gesproken worden de waterpeilen juist op een minimum gezet, zodat er ruimte is om neerslag op te vangen en af te voeren. Daarnaast kunnen met minimumpeilen de grondwaterstanden worden beïnvloed, zodat akkers, weilanden en overige percelen niet te nat worden om wateroverlast tegen te gaan. Nu worden de waterpeilen juist maximaal verhoogd, zodat het grondwater in de bodem wordt vastgehouden en niet ‘uitstroomt’ richting sloot of kanaal. Daarbij houden we de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten, zodat we tijdig kunnen anticiperen om schade of  overlast te voorkomen.”

Bij een gemiddeld natte winter en een instelling van de waterstanden op maximumpeil is de verwachting dat in een groot deel van het werkgebied de grondwaterstanden komend voorjaar voldoende op niveau zitten. Dit is dus afhankelijk van de hoeveelheid neerslag deze winter. Voor de hogere zandgronden, zoals de Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen bij Steenwijk en Havelte en de hoge delen van het Drents Plateau is de uitdaging voor het waterschap het grootst.

“De droogte van afgelopen zomer toonde nut en noodzaak van het in het verleden aangelegde aanvoersysteem”, aldus het waterschap. “Ook nu anticiperen we op extreem droge weersomstandigheden. Zo voeren we diverse projecten uit om water langer in het gebied vast te houden en droogte hiermee tegen te gaan. Ondanks de langdurige droge periode konden we daardoor in een groot deel van het werkgebied het waterpeil lange tijd op voldoende niveau houden.”

Op deze webpaginastaat een overzicht van dit soort projecten.


Foto's