heeft u zelf nieuws of tips?

4 december 2019 | Erik-Jan Berends

Waterschap maakt sloten, kanalen en vijvers klaar voor de winter

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is met de laatste maaiwerkzaamheden aan waterbodems en oevers van sloten, kanalen en vijvers bezig. Dit betekent dat het maaiseizoen ten einde loopt en de watergangen er schoon bij liggen.

Dat is volgens het waterschap nodig, omdat met de winter in aantocht de neerslag toeneemt en het water goed afgevoerd moet kunnen worden om wateroverlast tegen te gaan. Onderhoud van de wateren betekent dat waterplanten, riet, takken en vuil die de water aan- en afvoer belemmeren, worden verwijderd. Daarnaast worden zogeheten ‘duikers’ schoongemaakt. Dit zijn buizen die onder wegen of toegangsdammen door lopen en watergangen met elkaar verbinden.

Waterbergingen

Om watergangen voldoende op diepte te houden, voert het waterschap naast het maaiwerk ook (kleine) baggerwerkzaamheden uit. Hiermee gaan medewerkers de komende maanden aan de slag. Tevens wordt onderhoud verricht aan gemalen en stuwen én worden waterbergingen aangepakt, zodat ze weer optimaal de wintermaanden ingaan.

Natuur 

In totaal heeft WDODelta de verantwoordelijkheid over 7.100 kilometer aan watergangen. Hiervan onderhoudt het zelf 4.500 kilometer. De rest is in bezit van particulieren, gemeenten en overige organisaties die de sloten zelf onderhouden.  Om rekening te houden met de Wet natuurbescherming worden tijdens de werkzaamheden bepaalde plekken ontzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties met bijzondere soorten flora en fauna. 


Foto's