heeft u zelf nieuws of tips?

17 april 2020 | Erik-Jan Berends

Waterschap maait enkele watergangen eerder voor betere wateraanvoer

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta maait daar waar nodig waterbodems van sloten, weteringen en kanalen eerder dan normaal. Door de hogere temperaturen, het uitblijven van regen en de start van het groeiseizoen ontstaat er op enkele plaatsen behoefte aan meer wateraanvoer.

Omdat er op enkele plaatsen al veel begroeiing in de watergangen staat, wordt hier het bereiken van de gewenste waterpeilen steeds lastiger, volgens het waterschap. “Normaal gesproken maaien wij vanaf 1 juni.”

Voorzorg
Zoals ieder jaar zegt het waterschap ook nu met de nodige voorzorg te maaien en volgens de Wet natuurbescherming. “Een van de voorzorgsmaatregelen is het niet storen van broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten en het ontzien van beschermde planten. De oever maaien we niet, maar alleen het zogenaamde doorstroomprofiel.”

Verdroging
Alleen watergangen waar het waterschap niet genoeg water kan aanvoeren, worden gemaaid. “Alle overige sloten, weteringen, kanalen en vijvers, maaien we zoals gewoonlijk na 1 juni. Een goede doorstroming van water is belangrijk om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan. Door de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij verder de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer dat nodig is.”