heeft u zelf nieuws of tips?

15 september 2019 | Erik-Jan Berends

Waterschap houdt inloopbijeenkomsten over versterking IJsseldijk

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) heeft twee inloopbijeenkomsten georganiseerd over de versterking van de IJsseldijk. Die zijn op maandag 23 september in het gemeentehuis in Wijhe en op dinsdag 1 oktober in wijkcentrum SIO in Zwolle-Zuid.

Belangstellenden kunnen binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Elk half uur is er een korte plenaire presentatie. De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst moet volgens het waterschap worden versterkt om Salland en Zwolle beter te beschermen tegen overstromingen. Vorige week heeft het algemeen bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Er is een plan gemaakt welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de dijk te versterken. Het project IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Deltaplan Waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma).

Drie jaar geleden is het waterschap een project begonnen om de IJsseldijk te versterken. Dankzij de inbreng van veel betrokkenen en belanghebbenden zijn verschillende alternatieven onderzocht. Dit voorjaar is het  concept-Voorkeursalternatief (VKA) bekendgemaakt. “Ten opzicht van het concept-Voorkeursalternatief zijn er beperkte aanpassingen”, meldt het waterschap. Het Algemeen Bestuur van WDODelta stelde 12 september het definitieve Voorkeursalternatief vast. Hiermee is de eerste fase van het project, de verkenningsfase, afgerond.

In de bijeenkomsten wordt het voorkeursalternatief nader toegelicht. Ook is er een toelichting op de grond- en ecologische onderzoeken, die momenteel worden uitgevoerd. Daarnaast is er algemene informatie over de hoofdlijnen van de volgende fase van het project. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruim de tijd voor het geven van opmerkingen en het stellen van vragen.

Meer informatie staat op de projectwebsite www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst.


Foto's