heeft u zelf nieuws of tips?

1 februari 2019 | Erik-Jan Berends

Waterschap geeft subsidie voor recreatieve ideeën op of rond water

Met het beschikbaar stellen van subsidie voor recreatieve ideeën op of rond water, wil Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) deze initiatieven ondersteunen. Hiermee beoogt het waterschap wensen van bewoners, verenigingen, onderwijsinstellingen of stichtingen te stimuleren en een bijdrage te leveren aan initiatieven om te genieten van water.

Hierbij is te denken aan een waterspeelplaats of een ommetje langs watergangen in beheer van het waterschap. Het waterschap stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar. De bijdrage per initiatief is 50 procent van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 10.000 euro. De subsidieregeling gaat in vanaf 1 februari 2019 en loopt in eerste instantie twee jaar. “Heel in het kort hebben wij als waterschap de taak te zorgen voor veilige dijken, droge voeten en schoon water in stad, land en natuur”, zegt bestuurder Herman Odink. “Daarnaast willen we onze bewoners en gebruikers van water ook echt laten genieten van dit water. Daarom ondersteunen we waar mogelijk graag initiatieven uit de samenleving die hierop gericht zijn. Met de ‘watersubsidie’ hopen we ideeën aan te wakkeren en de uitvoering ervan mogelijk te maken.”

Om in aanmerking te komen voor de ‘genieten-van-water-subsidie’ moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo dient het plaats te vinden binnen het werkgebied van WDODelta én is het belangrijk dat een idee werkelijk bijdraagt aan het genieten en/of beleven van water in sloot, kanaal, rivier, vijver of gracht. In de subsidieregeling staan alle voorwaarden vermeld. Ook staat er op welke wijze initiatieven worden beoordeeld. De regeling staat op de website van het waterschap: www.wdodelta.nl/subsidies.

De subsidie is een nieuwe in de stimuleringsregeling van het waterschap. Daarin staan ook subsidies voor initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie in steden en dorpen, agrarisch waterbeheer, cultureel watererfgoed en schoon en voldoende water in landelijk gebied.

Voor vragen of interesse kan telefonisch contact worden opgenomen met het waterschap via (088) 233 12 00 of via e-mail info@wdodelta.nl.

 


Foto's