heeft u zelf nieuws of tips?

2 februari 2022 | Erik-Jan Berends

Waterschap boort in de dijk tussen Zwolle en Olst

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voert tot medio maart grondboringen uit op en langs de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Dit onderzoek wordt gedaan als voorbereiding op de dijkversterking IJsselwerken, waarbij de dijk langs de IJssel tussen Zwolle en Olst over een afstand van 29 kilometer wordt versterkt.

Het onderzoek bestaat zowel uit handmatige als mechanische grondboringen. De uitkomsten worden meegenomen in het ontwerp en de uitvoeringsplannen. De grondboringen zijn onderdeel van diverse onderzoeken in de voorbereiding van de dijkversterking.

Tegenstrijdig
“Een waterschap dat in dijken boort: het klinkt tegenstrijdig, maar is voor ons van groot belang. Met deze grondboringen onderzoeken we waar klei en zand zit en waar de bodem mogelijk is verontreinigd”, licht bestuurslid Breun Breunissen toe. “De boringen geven ons inzicht in de opbouw van de dijk en de verschillende grondlagen in de bodem. Dat helpt ons enorm in het maken van bepaalde keuzes voor het ontwerp en de uitvoering van de dijkversterking.”

IJsselwerken
De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland beschermt tegen hoog water. De dijk tussen Zwolle en Olst beschermt de inwoners van Salland en Zwolle. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het project IJsselwerken moet ervoor zorgen dat de dijk wordt versterkt en straks weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Het is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. In totaal wordt er de komende dertig jaar vijftienhonderd kilometer aan dijken versterkt door heel Nederland. Waterschap Drents Overijsselse Delta pakt hiervan ongeveer honderdvijftig kilometer aan in het eigen werkgebied.

Zie voor meer informatie IJsselwerken.nl en de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.


Foto's