heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Jan van Aefst
12 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Vrijwilligster Gezien Visch uit Welsum krijgt koninklijke onderscheiding

Burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe heeft zondag de koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt aan Gezien Visch. Zij is onderscheiden op grond van haar belangeloze inzet voor de samenleving van Welsum.

De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse Besturentoernooi in Welsum. Al sinds de officiële opening van dorpshuis ‘De Bongerd’ in Welsum (in 1980) is Gezien Visch daar actief als vrijwilligster. Eerst als schoonmaakster, later nam zij ook de coördinatie van de schoonmaak op zich. Inmiddels is zij geen coördinatrice meer maar nog steeds, al bijna veertig jaar, maakt zij iedere week het dorpshuis schoon. Het beheer en de exploitatie van het dorpshuis worden uitgevoerd door Stichting Dorpshuis Welsum. Gezien Visch is hier in de periode tussen 1989-1999 actief geweest als secretaris en penningmeester en van 2002-2008 als algemeen bestuurslid.

Bestuur

Het vrijwilligerswerk van Gezien Visch beperkt zich niet tot het dorpshuis alleen. Zij zet zich ook in voor Vrouwen van Nu, afdeling Welsum. Naast het feit dat zij al 35 jaar lid is, heeft zij ook diverse keren onderdeel uitgemaakt van het bestuur: van 1986 tot 1992 als secretaris en van 2002 tot 2008 als voorzitter. Vanaf 2014 heeft zij de voorzittersrol weer op zich genomen én vanaf 2016 is zij ook weer secretaris.

‘Dijkzicht’

Ook Video Club Welsum 700 kan rekenen op haar inzet. Al sinds de oprichting in 1996 is zij betrokken bij de opnames van het Welsumse dorpsleven die tijdens de jaarlijkse donateursavond worden gepresenteerd als het ‘Welsums journaal’. Gezien Visch is in de periode van 2003 tot 2008 ook nog actief geweest voor openbare basisschool ‘Dijkzicht’ in Welsum als ouderraadslid.


Foto's