heeft u zelf nieuws of tips?

13 maart 2020 | Erik-Jan Berends

Voorstellingen van ‘Het Oranjehotel’ worden uitgesteld

De voorstellingen van ‘Het Oranjehotel’, op zaterdag 21 en zondag 22 maart, gaan vanwege de aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus niet door; ze worden verplaatst.

Het Verenigd Comité Wijhe kan, in afwachting van de verdere ontwikkelingen, op dit moment nog niets zeggen over de nieuwe data. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Wie al in het bezit van kaartjes is, wordt geadviseerd deze goed te bewaren. Te zijner tijd volgt nadere informatie hoe zij, met het al gekochte kaartje, de uitgestelde voorstelling kunnen bezoeken.