heeft u zelf nieuws of tips?

9 november 2019 | Erik-Jan Berends

Visie Duurzame Energie levert negentig zienswijzen op

De gemeente Olst-Wijhe legde in juni de Ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie) ter inzage. Hierop ontving de gemeente negentig zienswijzen. 

“De beantwoording van de zienswijzen kost meer tijd dan voorzien”, meldt de gemeente in een persbericht. “De zienswijzen gaan onder andere in op zorgen over gezondheid, hoogte van windmolens en locaties.” Het college zegt veel waarde te hechten aan een zorgvuldige beantwoording. Daarom heeft ze besloten meer tijd te nemen. Deze tijd wordt niet alleen gebruikt om de zienswijzen te beantwoorden, maar bijvoorbeeld ook om de cijfers in de visie waar mogelijk te actualiseren.

Besluit

Vooralsnog is het streven om de visie eind februari beeldvormend te behandelen in de gemeenteraad. In maart 2020 vindt naar verwachting de besluitvorming plaats.