heeft u zelf nieuws of tips?

28 mei 2019 | Erik-Jan Berends

Verenigingen en organisaties in Wijhe hebben het moeilijk

Verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben onlangs het manifest ‘Nood Luid onze klok!’ aan de gemeente aangeboden. Hiermee geven zij aan dat de sociale infrastructuur in de gemeente onder grote druk staat. Zij kampen steeds vaker met onvoldoende vrijwilligers.

Daarnaast veroorzaakt de vergrijzing en ontgroening van Olst-Wijhe een daling van het aantal leden. Ook zien zij een veranderende behoefte van de inwoners op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.

De verenigingen vragen het gemeentebestuur niet om de problemen voor hen op te lossen. Wat zij wel vragen is dat de gemeente hen helpt om zelf een visie te ontwikkelen en lokale oplossingen uit te werken voor de knelpunten waar zij tegenaan lopen. Het gaat hierbij om knelpunten als daling van het aantal leden en vrijwilligers en het invullen van de bestuursfuncties. Maar ook het aanpassen van het aanbod aan de vraag van de inwoners  is voor veel verenigingen een heikel punt.

Het gemeentebestuur vindt de inhoud van het manifest belangrijk. Het is van belang voor de betrokken verengingen en organisaties én heeft zijn uitstraling op de hele gemeente. Wethouder Anton Bosch: “We vinden het als college zeer belangrijk. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties zijn het cement van onze samenleving.  Bovendien draagt de diversiteit aan verenigingen, evenementen en vrijwilligersorganisaties bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in onze gemeente. Als dat begint af te brokkelen moeten we echt met elkaar gaan kijken hoe we dat kunnen helpen aanpakken. Een breed gesprek is daarvoor belangrijk. Vandaar dat we in overleg met de raadsfracties hebben besloten om dit onderwerp in de beeldvormende raadsbijeenkomst te bespreken.”

In de beeldvormende bijeenkomst van 3 juni aanstaande gaat de gemeenteraad met de ondertekenaars van het manifest en vertegenwoordigers van de verenigingen in gesprek over de uitdagingen waar ze voor staan en de manier waarop de gemeente hen hierbij kan ondersteunen en/of faciliteren. Het Manifest is ondertekend door Wijhe ’92, SC Overwetering, volleybalvereniging Rood Wit, Olster Harmonie, ’t Nut Olst-Deventer, Gezamenlijke Ouderenbonden, Gezamenlijke Plaatselijk Belangen, Culturele Coalitie, Historische Vereniging Wijhe, Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe, Toneelvereniging Herman Heijermans, Tafeltennisvereniging Olst, Zangkoor Nobiz, Zwembad de Welters en de leden van het Sportplatform Olst-Wijhe.