heeft u zelf nieuws of tips?

24 maart 2020 | Erik-Jan Berends

Vereniging Duurzaam Leefbaar Olst-Wijhe wil leefomgeving beschermen

De Vereniging Duurzaam Leefbaar Olst-Wijhe (VDLOW) is op 26 februari 2020 opgericht. Het initiatief tot de oprichting komt van een groot aantal bewoners uit het buitengebied Boskamp en Middel, een buurtschap ten noorden van de Boskamp.

De belangrijkste reden om de vereniging op te richten zijn de plannen van de gemeente Olst-Wijhe om de bouw van industriële windturbines tot 240 meter hoogte mogelijk te maken in het buitengebied van de gemeente Olst-Wijhe. De vereniging is een sterk voorstander van de energietransitie en tegelijkertijd wil de vereniging de leefomgeving beschermen tegen de negatieve effecten op de volksgezondheid, landschap en natuur die industriële windturbines met zich brengen.

Klimaatdoelen

De vereniging is van mening dat de klimaatdoelen behaald kunnen worden door de toepassing van een mix van andere technieken zoals zon op daken van woningen en van bedrijven, zon op land in combinatie met natuurontwikkeling, kleinschalige windmolens bij bedrijven, 100 procent groen gas uit mest en om te beginnen door minder energie te verbruiken door betere isolatie van woningen en bedrijven. “Ons coulisselandschap leent zich voor een veelheid van relatief kleinschalige projecten die geen afbreuk doen aan dat landschap en die het gebied leefbaar houden voor mens en dier.” De vereniging wil een bijdrage leveren aan dergelijke initiatieven en wil voorkomen dat onze leefomgeving en onze gezondheid ernstig wordt aangetast door industriële windturbines.

Gevaar

“De disproportioneel prominente aanwezigheid, de door hen veroorzaakte slagschaduw en vooral het door deze molens geproduceerde laagfrequente geluid vormen een reëel gevaar voor de gezondheid van de vele inwoners van het gebied”, aldus de vereniging die een bron van informatie wil zijn voor de bewoners en het gemeentebestuur om op die manier te komen tot weloverwogen besluiten ten aanzien van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen. De vereniging komt op voor de belangen van haar leden in relatie tot de mogelijke plaatsing van industriële windmolens in de nabijheid van hun woningen, inclusief het ondernemen van juridische en andere initiatieven.

Zienswijzen

De huidige leden en het bestuur van de vereniging zijn het afgelopen jaar zeer actief geweest binnen de gemeentelijke besluitvorming. Zo zijn er tientallen zienswijzen geschreven voor de Energievisie van de gemeente, is er door velen ingesproken op beeldvormende raadvergaderingen (luister en lees dit terug op www.vdlow.nl)  en zijn er regelmatig gesprekken geweest met diverse raadsfracties. Op maandag 6 april 2020 (tenzij de coronacrisis anders doet besluiten) is er een derde en laatste beeldvormende raadsvergadering op het gemeentehuis in Wijhe, aanvang 20.00 uur. Deze vergadering is toegevoegd omdat de raad deskundigen wil horen over de spanning die er bestaat tussen de inhoud van de Energievisie enerzijds en de feiten die zijn aangedragen in zienswijzen en inspreekreacties van omwonenden anderzijds.

Wie de vereniging wil steunen, kan voor 3 euro per maand lid worden of voor 5 euro per jaar donateur. Bezoek voor meer informatie www.vdlow.nl.