heeft u zelf nieuws of tips?

11 april 2020 | Erik-Jan Berends

Verenigd Comité Wijhe overhandigt meer dan 250 kaarten en tekeningen

Op de oproep vanuit het Verenigd Comité Wijhe om kaarten/tekeningen (in het kader van 75 jaar Vrijheid) in de speciale bus te doen voor de bewoners van zorgcentrum Het Weijtendaal is massaal gereageerd.

Riny van der Kolk, lid van Verenigd Comité Wijhe, heeft meer dan 250 kaarten en tekeningen overhandigd aan Het Weijtendaal, vertegenwoordigd door Elly Stroomberg. De bewoners van Het Weijtendaal ontvangen op maandag 13 april, de Bevrijdingsdag van Wijhe, allemaal een kaartje of tekening. Verenigd Comité Wijhe bedankt iedereen hartelijk die hieraan heeft meegewerkt.

 


Foto's