heeft u zelf nieuws of tips?

16 oktober 2021 | Erik-Jan Berends

Vee moet voorlopig weer van de dijken af

Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd, meldt het waterschap.

“In het stormseizoen is de kans op storm en hoogwater het hoogst. Een stevige dijkbekleding is dan belangrijk. Wortels van gras en planten houden de grond stevig bij elkaar. De grasmat dient daardoor als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater. Vee mag niet meer op de dijken grazen om de grasmat extra te beschermen. In het voorjaar van 2022 mogen de schapen weer terug op de dijk.”

Conditie

Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid, aldus WDODelta. “Hoe beter de dijken worden onderhouden, hoe sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt en het water krachtig tegen de dijken aan klotst. Hoe minder schade door het jaar heen ontstaat, hoe minder herstelwerkzaamheden nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden.”

Lees meer over het sterk houden van de dijken wdodelta.nl/sterke-dijken.

 

 


Foto's