heeft u zelf nieuws of tips?

6 maart 2020 | Erik-Jan Berends

‘Uiterwaarden langs IJssel staan nog twee weken onder water’

De uiterwaarden langs de IJssel blijven nog twee weken vol water staan, verwacht Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Na de vele regen en de hoge waterstanden op de rivieren, stabiliseren de waterpeilen de afgelopen dagen, onder andere op de IJssel. De komende dagen is er vanuit Duitsland volgens het waterschap weer een kleine piek in wateraanvoer op komst. “De waterstand op de IJssel zal weer wat stijgen, maar is niet schokkend. De ondergelopen uiterwaarden hebben nog voldoende buffer om het extra water te bergen. Uiterwaarden zijn juist aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hogere waterstanden. Hierdoor kan het makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen.” Het waterschap meldt de weersverwachting nauwkeurig te blijven volgen.

 


Foto's