heeft u zelf nieuws of tips?

20 september 2022 | Erik-Jan Berends

Toekomstvisie Reuring in Salland. Klap erop?

De Kracht van Salland heeft voor maandag 10 oktober een slotbijeenkomst over de toekomstvisie van Salland georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt de conceptvisie besproken en getoetst. Iedereen die op een actieve en open manier wil meedenken en meedoen is van harte welkom van 19.30 tot 22.00 uur in Holstohus in Olst.

“De nieuwe toekomstvisie De Kracht van Salland wordt gemaakt voor en door Sallanders”, meldt de communicatieadviseur van de Kracht van Salland. “Gebaseerd op ideeën van bewoners, ondernemers en organisaties. Het zet een stip op de horizon voor 2030, geeft gezamenlijke richting, of het nou gaat om landbouw, wonen, onderwijs, natuur, zorg, energie, landschap of werk.”

Samen

“Aan deze visie werkten ruim vierhonderd mensen mee in de vorm van interviews en bijeenkomsten. De deelnemers waren enthousiast om hun bijdrage te leveren aan de nieuwe visie en de bijeenkomsten leverden een rijke oogst aan sprankelende ideeën en nieuwe ontmoetingen tussen inwoners, ondernemers en organisaties: ‘We doen het voor Salland en in Salland doen we het samen’.”

Input

Een visie waar een paar honderd Sallanders aan hebben meegewerkt, geeft volgens de communicatieadviseur een gezamenlijke richting en verbindt. “En vormt zo input voor nieuwe projecten en activiteiten. We gebruiken deze visie als basis voor Leader, Salland Deal, Salland Marketing en Initiatievencoach. Daarnaast kan iedereen in Salland deze visie op één of andere manier als gezamenlijke richting en inspiratie gebruiken.”

Klap erop?

Op 10 oktober wordt gezamenlijk de conceptvisie besproken. Ook geïnteresseerden die niet bij de eerdere bijeenkomsten waren, zijn welkom. Centrale vragen:

  • Komt de visie overeen met wat je had verwacht op basis van interviews en vorige bijeenkomsten Reuring in Salland?
  • Heb je nog toevoegingen of reacties?
  • Waar liggen de prioriteiten voor de uitvoering?
  • Wil je hieraan meehelpen? Wat zou je zelf willen doen?

Meedoen

We nodigen je van harte uit op maandag 10 oktober 2022 van 19.30 tot 22.00 uur. Aanmelden kanvia www.dekrachtvansalland.nl. Bekijk hier ook de visie en de uitnodiging met daarin het volledige programma. Meer weten? Bel of mail naar Giny Hoogeslag, (06) 134 88 937, g.hoogeslag@olst-wijhe.nl.