heeft u zelf nieuws of tips?

13 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Stichting houdt open inloopavond over Energietuin de Noordmanshoek

Stichting de Noordmanshoek gaat graag met inwoners in gesprek over Energietuin de Noordmanshoek en heeft daarom voor donderdag 23 januari een open inloopavond voor geïnteresseerden georganiseerd. De inloop is van 19.00 tot 21.00 uur in het Langhuus aan de Langstraat 29 in Wijhe.

Energietuin de Noordmanshoek moet een plek worden voor de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe: om te wandelen, te spelen en wat te leren over natuur en energie. Een groep actieve bewoners, inmiddels verenigd in Stichting de Noordmanshoek, werkt al sinds 2015 aan een plan voor een duurzame invulling van het gebied. Inmiddels is de kogel door de kerk: samen met de gemeente Olst-Wijhe, de Wageningen University (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel, ontwikkelden ze een concept voor een van de eerste Energietuinen van Nederland. 

Concept

Stichting de Noordmanshoek praat de inwoners van de gemeente graag bij over dit concept en de huidige stand van zaken, en krijgt daarnaast graag input vanuit de omgeving. Dus Stichting de Noordmanshoek hoopt geïnteresseerden in de ontwikkelingen rondom de Energietuin te mogen ontvangen op de open inloopavond. 

Invulling

Naast Stichting de Noordmanshoek, zijn ook de coöperatie Goed Veur Mekare, de Wageningen University en Natuur en Milieu Overijssel op de inloopavond aanwezig. Goed Veur Mekare is beschikbaar voor vragen over het zonnepark en de WUR en NMO kunnen meer toelichten over het project Energietuinen.

Wie meer wil weten, kijkt op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/energietuin-de-noordmanshoek/ of meldt zich aan voor de Facebookpagina “Energietuin de Noordmanshoek” om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de Energietuin.