heeft u zelf nieuws of tips?

7 mei 2019 | Erik-Jan Berends

Starters op de woningmarkt kunnen aankloppen bij de gemeente

De gemeente Olst-Wijhe is bij  monde van wethouder Marcel Blind tevreden over het verstrekken van leningen voor starters op de woningmarkt. In het afgelopen jaar zijn zeven leningen verstrekt, drie in Wijhe en vier in Olst. Het verstrekken van leningen om starters te helpen, wordt dan ook voortgezet.

Inwoners, jonger dan 35 jaar, die voor het eerst een woning in de gemeente kopen, kunnen in aanmerking komen voor een starterslening als ze het met hun lening bij de bank nog net niet redden. De gemeente Olst-Wijhe kan een lening van maximaal 25.000 euro verstrekken. De aanschafwaarde van de woning mag in dat geval niet hoger zijn dan 200.000 euro of 220.000 euro als het een duurzame woning betreft. Blind: “Ook mensen die hun huurwoning waarin ze wonen willen kopen, kunnen een beroep doen op de starterslening. Als college was onze voorkeur de lening alleen voor de aankoop van bestaande woningen te gebruiken om zo de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De raad dacht daar anders over en zodoende kan de lening ook worden aangewend voor een nieuwbouwwoning. Van de zeven verstrekte leningen wordt er nu één voor een nieuwbouwwoning gebruikt.” Eén van de voordelen voor kopers is dat ze de eerste drie jaar voor de starterslening nog geen rente en aflossing hoeven te betalen.

 

 

 


Foto's