heeft u zelf nieuws of tips?

24 februari 2020 | Erik-Jan Berends

Starters en senioren maken meer kans op een woning in de buurtschap

Plaatselijk Belang Herxen heeft de gemeente gevraagd de doelgroep van het buurtschappenbeleid uit te breiden, zodat ook bijvoorbeeld starters en senioren met een bijzondere binding met de buurtschap in aanmerking komen voor een woning. De gemeente heeft op verzoek het beleid bekeken en aangepast. 

Herxen en Elshof hebben al tien jaar een buurtschappenbeleid. Dit houdt in dat men daar na een bestemmingsplanwijziging een woning voor een starter kan realiseren die binding heeft met de buurtschap. “Het buurtschappenbeleid is goed voor de leefbaarheid op de Elshof. De mogelijkheden zijn verruimd, ik verwacht een positieve respons vanuit de buurtschap”, aldus André Nijboer, voorzitter Plaatselijke Belang Elshof. “Nu kunnen we door, wij verwachten dat dit beleid goed is voor de doorstroming. Starters maken zo meer kans op een betaalbare woning. Een mooie bijkomstigheid is dat de verduurzaming van de woningen in Herxen zo ook een duwtje krijgt”, vult Hans van Zwolle, voorzitter Plaatselijk Belang Herxen, aan.

De volgende doelgroepen komen nu in aanmerking voor het buurtschappenbeleid:

  • Starters (personen die woonachtig zijn in de buurtschap en die voor het eerst een eigen huis willen bouwen;
  • Doorstarters (personen die al een woning hebben, maar door omstandigheden opnieuw woningzoekend zijn en in de buurtschap willen blijven wonen);
  • Senioren (personen van 60 jaar en ouder die woonachtig zijn in de buurtschap.

Daarnaast zijn ook de voorwaarden wat versoepeld. Zo is de voorwaarde eruit gehaald dat er maximaal één woning per jaar per buurtschap voor alle woningbouwontwikkelingen in de buurtschap kan worden toegestaan. Dit jaar staat bij de gemeente Olst-Wijhe het actueel maken van de Woonvisie op de planning. Daarvoor wil ze graag in gesprek met inwoners van diverse kernen en buurtschappen over de mogelijkheden voor en behoefte aan woningbouw.