heeft u zelf nieuws of tips?

1 augustus 2019 | Erik-Jan Berends

‘Situatie waterkwaliteit is normaal voor de tijd van het jaar’

“De afgelopen warme periode heeft zichtbaar effect op het watersysteem”, meldt waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). “Er is met name een toename van het neerslagtekort in West- en Noordwest-Overijssel, terwijl in Salland meer neerslag is gevallen. In het Drentse deel van ons werkgebied is de situatie beheersbaar.”

“De grondwaterstanden zijn op de hoge gronden erg laag voor de tijd van het jaar en zijn vergelijkbaar met de grondwaterstanden rond eind juli vorig jaar. Het grondwaterbeeld in het westen van Salland is op dit moment gunstiger dan vorig jaar. Hier heeft de neerslag geleid tot een verhoging van de grondwaterstanden.”

De actuele situatie in het werkgebied van WDODelta is onder controle, aldus het waterschap. “De waterstanden zijn nog steeds aan de bovenkant van de zogeheten bandbreedte ingesteld. Over het hele werkgebied genomen, zit WDODelta momenteel op gemiddeld 80 procent van de aanvoercapaciteit van water. Dit water wordt aangevoerd vanuit het IJsselmeer, de IJssel en de Vecht. Waar problemen zijn of worden verwacht in de aanvoer van water wordt extra onderhoud uitgevoerd, zoals maaien van begroeiing in de watergangen.” Waar het waterschap geen water kan aanvoeren, vallen sloten droog.

De situatie van de waterkwaliteit is volgens het waterschap normaal voor de tijd van het jaar. “Door het warme weer neemt de temperatuur van het oppervlaktewater toe en daarmee de kans op blauwalg en botulisme. Bij hevige buien is de kans op vissterfte groter. Op langere termijn (na 6 augustus) is de verwachting dat het wisselvallige weertype met temperaturen rond normaal voortduurt. Het neerslagtekort zal dalen doordat er neerslag valt, de temperatuur lager wordt en daardoor verdamping vermindert.”

 


Foto's