heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Gemeente Olst-Wijhe
13 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

Showkorps Amicitia Boerhaar ontvangt koninklijke erepenning

Burgemeester Ton Strien heeft zaterdag de koninklijke erepenning uitgereikt aan Showkorps Amicitia Boerhaar. Voorzitter René Koekoek ontving de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats bij Logtenberg op de Boerhaar, tijdens een receptie waar het honderdjarig bestaan van het showkorps werd gevierd. Elf mannen ‘op de Boerhaar’ richtten op 12 oktober 1919 Showkorps Amicitia Boerhaar op om samen muziek te maken en een fanfarekorps te beginnen. Tegenwoordig telt Amicitia zo’n zestig leden waarvan een orkest, drumband, majorettes en minirettes onderdeel uitmaken. Het is een vereniging die ‘op de Boerhaar’ en binnen de gemeente Olst-Wijhe een centrale plek heeft en staat voor saamhorigheid en discipline door een gedeelde passie voor muziek.

René Koekoek ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn vele persoonlijke verdiensten voor de samenleving. Koekoek, vanaf 1978 spelend lid bij Showkorps Amicitia Boerhaar, is sinds 1998 voorzitter. Naast zijn reguliere bestuurstaken houdt hij zich onder andere bezig met de inzameling van oud ijzer en oud papier, sponsorwerving en is hij actief betrokken geweest bij de realisatie van een eigen clubgebouw voor Amicitia Boerhoer. Daarnaast is hij, vanaf 2013 tot op heden, als representant van Amicitia, actief betrokken bij Muziek Netwerk Salland. Mede dankzij de inzet van Koekoek verzorgt het Muziek Netwerk Salland instrumentaal muziekonderwijs op basisscholen, onder meer in Wijhe, Broekland en Boerhaar. Koekoek heeft ook nog andere verdiensten: van 1989-1994 was hij actief als voorzitter van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) en gedurende 25 jaar heeft hij onderdeel uitgemaakt van de Technische Commissie Kermis Boerhaar.

De koninklijke erepenning is een ereteken die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. De erepenning wordt alleen verleend ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling. Het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de koning kan de erepenning toekennen, die strikt op naam van de ontvangende instantie is.

 


Foto's