heeft u zelf nieuws of tips?

20 juli 2020 | Erik-Jan Berends

Salland Zoemt al flink langs de waterspeelplaats bij Aver Heino

Het wildmengsel dat Salland Zoemt heeft ingezaaid langs de waterspeelplaats bij boerderij Aver Heino trekt ontzettend veel vlinders. “Een verbluffend resultaat” zegt Vlinderfotograaf Emilio Metting.
Salland Zoemt is een project dat het in Salland weer wil laten zoemen van de insecten. Als de insecten het goed hebben is de natuur weer in evenwicht, stellen de initiatiefnemers. Eén van de projecten van Salland Zoemt is het inzaaien van stukken grond met een meerjarig kruidenmengsel dat zo is geselecteerd dat insecten er ook echt hun voordeel mee kunnen doen. Het zaad is iets duurder maar de kruiden komen dan ieder jaar terug. De grondeigenaar hoeft niet steeds te frezen en nieuw te zaaien.

Maaien
De waterspeelplaats op de hoek Berkendijk – Aver Heino’s weg is een van de stukken grond die is ingezaaid. Dat is grond van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) dat omwille van de proef ook wil meewerken door anders te maaien. De maaimachine komt pas als het gras zo lang is dat het bijna omvalt en het gemaaide gras wordt afgevoerd. Daardoor wordt de grond schraal en krijgen kruiden iedere keer opnieuw de kans baas boven het gras te worden. Na de zomer wil Salland Zoemt met de gemeente Raalte en WDOD in overleg om de proef aan te gaan op meerdere plekken op die manier te beheren.

Vlinders
De vlinderfotograaf controleert voor Salland Zoemt de vlinderstand in het gebied. Over het stukje bij de waterspeelplaats is hij meer dan enthousiast. “Een verbluffend resultaat”, zegt Metting. Hij had dertien keer de dagpauwoog gezien, dertien keer de Atalanta en vier keer het Bruin Zandoogje. Ook trof hij de Citroenvlinder, het Groot Koolwitje en het Koevinkje (allemaal drie keer), het Incarusblauwtje en de Gamma-Uil (beiden twee keer) en het Boomblauwtje zag Metting één keer. “Twee motten kon ik niet determineren omdat ik de planten niet wilde vertrappen”, waarmee de vlinderfotograaf meteen ook een waarschuwing geeft voor bezoekers van de speelplaats: vertrap de planten niet, laat de natuur zijn gang gaan.

Activiteiten
Salland Zoemt inventariseert op dit moment in haar werkgebied – zo ongeveer in de driehoek tussen Raalte, Lemelerveld en Heino – de interesse van bewoners van het platteland in aanleg van extra ‘opgaand hout’ zoals hagen, fruitbomen, singels en lanen. Kikkerpoelen horen daar ook bij. De aanschaf van plantgoed wordt voor negentig procent vergoed door Kostbaar Salland, mits men bereid is dat langjarig te onderhouden tegen vergoeding van een kwart van de kosten. Belangstellenden kunnen zich daarvoor nog aanmelden via sallandzoemt@gmail.com.

Cursus
Ook werkt Salland Zoemt aan een cursus natuurlijk tuinieren, omdat op het platteland mensen vaak een grotere tuin hebben. Deze cursus is ook voor geïnteresseerden buiten het projectgebied. Ook zij kunnen zich aanmelden via e-mail. Wie meer wil weten over Salland Zoemt: op duurzaaminsalland.nl bundelt de club al haar activiteiten.


Foto's