heeft u zelf nieuws of tips?

15 oktober 2023 | Erik-Jan Berends

Salland Café viert de Leader-successen

Bij Dorpshuis Herxer Marke in Herxen (Wijhe) was op vrijdag 6 oktober een slot- en startbijeenkomst van Leader in Salland. Deze feestelijke bijeenkomst werd gehouden om de resultaten te vieren en het nieuwe programma te introduceren.

 Leader, onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, is een aanpak ‘van onderaf’ om de ontwikkeling van het platteland te bevorderen. Het ondersteunt vernieuwende initiatieven en werkt nauw samen met de initiatiefnemers. De huidige Leaderperiode loopt af en de nieuwe staat in de startblokken. Een overzicht van de leaderprojecten is te vinden op www.dekrachtvansalland.nl.

Trots
De voorzitter van de Lokale Actie Groep (LAG) van Leader, Hans Olthof, opende de middag en benadrukte trots te zijn op de 39 initiatieven die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd of nog in uitvoering zijn. In totaal is er 7.877.576 euro geïnvesteerd in de projecten in Salland, waarvan Leader 3.823.494 euro heeft bijgedragen. De rest hebben de initiatiefnemers zelf bijgedragen. Voor iedere euro die een Sallandse gemeente in een Leaderproject heeft gestopt, is minimaal 9,5 euro geïnvesteerd in het gebied.

Aandacht
Tijdens het Salland Café hebben initiatiefnemers verhalen gedeeld uit de vorige periode. Ruim 75 aanwezigen luisterden naar hun ervaringen. De oude LAG-leden zijn bedankt voor hun inzet en nieuwe LAG-leden zijn verwelkomd. Speciale aandacht ging uit naar Mireille Groot Koerkamp en Birgitte Keijzer, grondleggers en aanjagers van veel moois dat via de Kracht van Salland is bereikt in de afgelopen vijftien jaar.

Vacature
Om de nieuwe periode feestelijk te openen, sloeg Hans Olthof een piñata kapot met daarin de nieuwe Kracht van Salland-pennen. Muzikaal vertier zorgde voor een extra vrolijke noot. Binnenkort wordt de vacature voor Leadercoördinator in Salland opengesteld. Wie interesse heeft om in deze omgeving met deze club mensen aan de slag te gaan, word geadviseerd de sociale media van De Kracht van Salland in de gaten te houden. Of kijk op www.dekrachtvansalland.nl.