heeft u zelf nieuws of tips?

4 juni 2019 | Erik-Jan Berends

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ligt ter inzage

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft op 20 mei besloten dat de ontwerp-Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ter inzage kan. Deze visie is het resultaat van anderhalf jaar in gesprek zijn met inwoners over de energietransitie in de gemeente Olst-Wijhe en hoe deze ruimtelijk mogelijk kan worden gemaakt.

Op 8 april besprak de raad de Energievisie oordeelsvormend. De opmerkingen die zijn gemaakt, nam het college mee in een aangepaste versie. Een van de wijzigingen is de naam; Energievisie is gewijzigd in Ruimtelijke Visie Duurzame Energie. Deze naam geeft volgens de gemeente de inhoud van het document beter weer. Op 20 mei besloot de raad dat de aanpassingen voldoende zijn om het document ter inzage te leggen. De ontwerp-Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ligt ter inzage van donderdag 6 juni tot donderdag 18 juli 2019. In deze periode kan men een zienswijze indienen. Meer informatie over de terinzagelegging is te lezen op www.olst-wijhe.nl en in de Huis aan Huis Reklamix van 5 juni.

Zienswijzen

Wie een zienswijze wil indienen, dient deze te richten aan het college. Na de zomervakantie reageert het college op de zienswijzen en stelt zij de gemeenteraad voor om de visie vast te stellen. Op dat moment is er ook weer de mogelijkheid om in te spreken. In welke vorm dat gebeurt, wordt later bekend gemaakt.