heeft u zelf nieuws of tips?

1 april 2020 | Erik-Jan Berends

RIVM meldt dat aantal nieuwe corona patiënten minder hard stijgt

In de gemeente Olst-Wijhe zijn tot nu toe gemiddeld 27,4 op 100.000 inwoners (dat komt neer op vijf mensen) in het ziekenhuis opgenomen met corona. Dat is af te leiden uit de kaart die het RIVM dinsdag publiceerde.

Van de aangrenzende gemeenten scoren Zwolle (18,6), Epe (21,1) en Deventer (20,9) iets lager. Raalte (37,5) en vooral Heerde (91,5) hebben hogere aantallen ziekenhuisopnames.

Afvlakking

Het kabinet heeft inmiddels de maatregelen in de aanpak van het nieuwe coronavirus verlengd tot en met 28 april. Minister-president Rutte benadrukt, dat we met zijn allen de goede richting in zijn geslagen. Er is een afvlakking van het aantal COVID-19-patiënten in het ziekenhuis.

Toename

Ondertussen neemt het aantal nieuwe patiënten dagelijks nog wel toe. Maar de snelle toename neemt af en dat is goed nieuws, meldt het RIVM. Zonder de maatregelen zou het aantal patiënten naar verwachting veel harder stijgen. De komende weken moet duidelijk worden hoe verlenging van de maatregelen bijdraagt aan het verder afvlakken van de stijging van het aantal nieuwe corona patiënten.

 


Foto's