heeft u zelf nieuws of tips?

26 april 2021 | Erik-Jan Berends

Rita van de Streek en Wim Oude Weernink ontvangen een koninklijke onderscheiding

Burgemeester Ton Strien heeft maandagmorgen in de raadzaal van het gemeentehuis aan twee inwoners van de gemeente Olst-Wijhe een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Rita van de Streek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Wim Oude Weernink tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Rita van de Streek-Van Riessen uit Herxen zet zich graag in voor de medemens. Dit begon al in haar vroegste jeugd; zij is sinds 1971 lid van muziekvereniging Nooit-Gedacht in Windesheim en vanaf dat moment is zij binnen de vereniging actief als vrijwilligster. Onlangs huldigde de muziekvereniging haar voor haar vijftigjarig lidmaatschap. Vrijwilligerstaken die zij binnen de vereniging op zich nam zijn onder andere bestuurslid, aanspreekpunt voor de majorettes, rondbrengen van oliebollen en appels plukken. Nog steeds verzorgt zij allerhande ondersteunende activiteiten zoals het notuleren van vergaderingen, het bijhouden van het ledenbestand en het overleggen met dirigenten en leidinggevenden van majorettes, drumband en orkest. Rita heeft ook andere verdiensten. Van 1991-1997 was ze vrijwilligster en bestuurslid bij De Zonnebloem, afdeling Olst-Wijhe. Sinds 1995 is Rita vrijwilligster voor Lets-Go Wijhe, een organisatie die zich inzet voor projecten in Letland, zoals het opknappen van scholen en kindertehuizen. Tussen 2000-2016 was zij organisator en activiteitenbegeleidster bij de Ouderensoos Herxen. In verzorgingstehuis Het Weijtendaal – onderdeel van Zorgspectrum Het Zand – is Rita sinds 2013 lid en penningmeester van de cliëntenraad. Bij de Protestantse Gemeente Wijhe is Rita actief sinds 2006; tot 2012 als diaken en nadien tot op heden als lid van de oecumenische werkgroep.

Automobiel

Wim Oude Weernink (73) uit Wijhe wordt gezien als een autoriteit op het gebied van de (klassieke) automobiel en, zowel nationaal als internationaal, ook als zodanig erkend. Wim heeft de koninklijke onderscheiding toegekend gekregen op basis van zijn verdiensten in zijn werkzame leven, als automotive journalist en auteur, maar ook in verband met zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden en nevenfuncties die ten goede komen aan de samenleving. Kijkend naar zijn vele verdiensten kan worden gesteld dat Wim Oude Weernink een belangrijke bijdrage heeft geleverd én nog steeds levert aan de automotive journalistiek, de geschiedschrijving én het behoud van het historisch erfgoed, zowel in Nederland alsook in het buitenland. Wim is onder andere auteur van het, in het Engels geschreven, standaard werk ‘La Lancia’. Sinds 1981 tot op heden is hij auteur van redactionele stukken voor het, in Italië, uitgegeven tijdschrift ‘Auto&Design’. Wim is als journalist en redacteur ook al jarenlang werkzaam voor autotijdschriften zoals Autovisie en Octane. Daarnaast is hij een veelgevraagd journalist en analist op het gebied van de automobielindustrie en wordt er door media (bijvoorbeeld de Volkskrant en de NOS) regelmatig een beroep op hem gedaan. In opdracht van het Automobielmuseum Louwman in Den Haag heeft Wim onder andere het boek ‘Spyker, Een Nederlands Fabricaat’ geschreven. Voor dit museum zet Wim zich ook als vrijwilliger in, onder andere als adviseur en auteur van teksten die gebruikt worden tijdens tentoonstellingen. Kijkend naar andere vrijwilligerswerkzaamheden: vanaf 1973 tot heden is Wim betrokken bij de Lancia Club Nederland, onder andere als medeoprichter en voorzitter en adviseur. Ook is hij mede-initiatiefnemer van de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs en hij heeft zich als voorzitter en lid van de commissie van Orde ingezet voor de Auto Pers Club. En tot op de dag van vandaag zet hij zich nog in voor de Automobiel Public Relations Club. Op lokaal gebied is Wim eveneens actief: sinds 1993 tot op heden is hij lid van de Lionsclub Olst-Wijhe waar hij vele functies heeft bekleed, zoals president. Momenteel is hij, namens de Lionsclub, als interviewer en hoofdredacteur betrokken bij de totstandkoming van een boek over de vrijwilligers van ‘20 jaar Bökkers Mölle’. Andere verdiensten zijn: de inzet voor het ‘Concours d’Elegance’, de ‘Lancia Sliding Pillar’ en de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club, waar hij tussen 2013 en 2018 actief was als algemeen bestuurslid en secretaris van het bestuur.