heeft u zelf nieuws of tips?

19 januari 2024 | Erik-Jan Berends

Rijkswaterstaat houdt inloop over de buitenwaarden bij Wijhe

Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur in de Buitenwaarden Wijhe te verbeteren. Belangstellenden kunnen zich laten informeren tijdens de publieksbijeenkomst op maandag 29 januari van 19.00 tot 21.00 uur (vrije inloop) in Dorpshuis Herxer Marke aan de Herxen 1 in Wijhe.

De inloop is gelijktijdig met een bijeenkomst van IJsselwerken. IJsselwerken is verantwoordelijk voor de dijkversterking langs de IJssel. Met de aanleg van een met de IJssel meestromende geul en het natuurvriendelijk maken van de oevers wil Rijkswaterstaat het gebied aantrekkelijker maken voor verschillende soorten vissen en andere dieren.

Vissen
“Langzaam meestromend water biedt een extra leefomgeving voor dieren en planten en helpt de natuur zich te ontwikkelen”, aldus Rijkswaterstaat. “Voor vissen is het een goede plek zich voor te planten. Door de bestaande wateren in de uiterwaarden met elkaar en de rivier te verbinden willen we een meestromende geul realiseren. De streefdatum voor het opleveren van deze natuurmaatregelen is 2027.”

Doel
Het doel van de inloopbijeenkomst is om de bezoekers te informeren over de plannen en de aanpak. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen en ideeën met elkaar te delen. De projectmanager, landschapsontwerper, omgevingsmanager en ecoloog van het project lichten de maatregelen toe en vertellen meer over het ontwerpproces.

Kaderrichtlijn
Rijkswaterstaat heeft de opdracht om de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in het rivierengebied. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt, zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen.