heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Erik-Jan Berends
17 december 2018 | Erik-Jan Berends

Rijkswaterstaat gaat het groen aan de IJsseloevers onderhouden

Rijkswaterstaat werkt van 17 december 2018 tot het voorjaar van 2019 aan het groenonderhoud aan de oevers van de IJssel. In bijna alle gemeenten langs de IJssel vinden werkzaamheden plaats.

Het gaat om het snoeien en kappen van bomen en struiken vanaf de oever tot twee meter landinwaarts. Groenonderhoud draagt volgens Rijkswaterstaat bij aan waterveiligheid en bereikbaarheid. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur. Er wordt gewerkt met kettingzagen, bosmaaiers, mobiele kranen en tractoren vanaf de oever. Er wordt ook vanaf het water gewerkt. Takken gaan voor het grootste deel per schip naar locaties langs de IJssel. Daar wordt het hout versnipperd en afgevoerd over de weg. Dit kan geluidshinder veroorzaken. Landeigenaren of bewoners van percelen waarop gewerkt moet worden, worden tijdig geïnformeerd. Snipperlocaties worden nog aangewezen.

Voor de werkzaamheden gelden dezelfde regels voor flora en fauna als voor ander werk langs de IJssel. Rijkswaterstaat meldt verantwoord te werk te gaan: vooraf heeft een ecoloog een inventarisatie van de aanwezige dieren en planten gemaakt. Ook heeft hij een flora- en faunaplan opgesteld. Tijdens de voorbereidingen van de werkzaamheden heeft hij nogmaals een opname gemaakt en tijdens de werkzaamheden houdt een erkend schouwer toezicht.

De werkzaamheden zijn volgens Rijkswaterstaat noodzakelijk voor een goede staat van het oeveroppervlak. “Begroeiing op verharde oevers en kribben vormt een risico, bijvoorbeeld voor de scheepvaart. De IJssel is een bochtige rivier en de bomen en struiken belemmeren het zicht voor de schippers. Het is belangrijk dat zij door de begroeiing heen kunnen kijken. Daarnaast drukken de bomen de constructie van de verharde oevers en kribben uit elkaar. Dit heeft gevolgen voor de vaargeul, want oevers en kribben houden de vaargeul op diepte. Tot slot zorgen de bomen bij hoogwater voor ongewenste opstuwing van het water.”

 

 


Foto's