heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Jan Amse
16 september 2020 | Erik-Jan Berends

Regisseur Jolmer Versteeg maakt film over de IJssellinie

In opdracht van Stichting De IJssellinie, IJssellandschap en provincie Overijssel ontwikkelt en regisseert Jolmer Versteeg, artistiek leider van Theatergroep De Jonge Honden, een korte film over de IJssellinie met de titel Het Geheim van de IJssel.

In 2017 initieerde en speelde Theatergroep De Jonge Honden uit Zwolle de openluchtvoorstelling Operatie IJssellinie op Landgoed De Haere tussen Olst en Deventer. Nu, drie jaar later, maakt regisseur Jolmer Versteeg, een korte informatiefilm over deze waterlinie uit de Koude Oorlog. De opnames zijn inmiddels begonnen. De film wordt vanaf december 2020 vertoond in de bunkers van Stichting De IJssellinie en ook gedeeld via de online kanalen van de stichting.

Informatiefilm

Door de ontwikkeling en de inzet van de film, streeft de stichting er naar meer bekendheid te geven aan het verhaal van de IJssellinie en deze geschiedenis. Bezoekers van de IJssellinie worden geïnformeerd en jongeren en scholieren uit de regio worden met de film bewust gemaakt van de geschiedenis van de omgeving waar zij wonen. De film vertelt het verhaal van de IJssellinie vanuit verschillende perspectieven; de geschiedenis, het landschap en de maatschappelijke thematiek. De film wordt vanaf december ingezet en verspreid door Stichting De IJssellinie, Gemeente Olst-Wijhe, IJssellandschap en scholengemeenschappen in de regio.

Geschiedenis 

De IJssellinie moest Nederland beschermen tegen een mogelijke Russische invasie. Met het in werking zetten van dit plan zou een 127 kilometer lange en drie tot tien kilometer brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water worden gezet. Hierdoor zou de opmars van de Russen worden vertraagd en kregen de geallieerden tijd om Nederland te hulp te schieten. Het water moest zo hoog staan dat vijandelijke troepen niet over land konden oprukken, maar ook weer niet zo hoog dat ze met schepen konden binnenvaren. Om het water snel te kunnen laten binnenstromen én het waterpeil te kunnen controleren, werd een aantal ingenieuze waterbouwkundige en militaire installaties ontworpen. Deze verdedigingswerken werden begin jaren vijftig in het diepste geheim aangelegd. De waterlinie bleef tot 1990 ‘top secret’.


Foto's