heeft u zelf nieuws of tips?

1 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

Regen laat ‘knik’ in grondwaterstanden zien

De regen die de afgelopen dagen viel, heeft volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een positief effect op de grondwaterstanden binnen haar werkgebied.

Waar in de maanden juli, augustus en (begin) september de lijn van de grondwaterstanden nog geleidelijk daalde, ziet het waterschap nu een lichte stijging. Met deze ‘knik’ in de grondwaterstanden verwacht WDODelta dat de laagste grondwaterstanden voor dit jaar zijn bereikt en met de herfst in het vooruitzicht dat het begin van het herstel is begonnen.

Daar waar mogelijk blijft het waterschap de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen zoveel mogelijk instellen op maximaal peil. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk water vast te houden en hiermee de grondwaterstanden positief te beïnvloeden voor landbouw en natuur. WDODelta houdt de weersverwachting nauwlettend in de gaten, zodat tijdig kan worden bijgestuurd, mochten sloten en kanalen ineens veel water moeten afvoeren vanwege regenbuien.