heeft u zelf nieuws of tips?

7 februari 2022 | Erik-Jan Berends

PvdA wil weten of wethouder Blind nog achter zijn eigen beleid staat

De fractie van de PvdA Olst-Wijhe wil weten of wethouder Marcel Blind van Gemeentebelangen nog steeds achter het gemeentelijk beleid op het gebied van grootschalige energi opwekking staat. Twee weken geleden wekte lijsttrekker Niemeijer van Gemeentebelangen de suggestie dat dit niet langer het geval is.

Dat is bijzonder, omdat Blind grootschalige energie opwekking in zijn portefeuille heeft. Daarmee zou hij afstand nemen van zijn eigen beleid. Een eerdere poging vanuit de gemeenteraad om antwoord te krijgen op deze toch wezenlijke vraag strandde. In de raadsvergadering van 24 januari 2022 gaf de wethouder aan dat ‘een zichzelf journalist noemend iemand’ de woorden van zijn lijsttrekker had verdraaid en dingen had opgeschreven die niet waren gezegd’, zo klonk het.

Akkoord

De volgende dag bleek deze informatie onjuist. De geïnterviewde lijsttrekker Niemeijer liet weten dat hij het interview vóóraf had gezien en hier zijn akkoord op heeft gegeven. De PvdA wil nu weten waar wethouder Blind nu écht voor staat als het om grootschalige energie opwekking gaat.

Te kakken

Ook is de PvdA van mening dat wethouder Blind de betrokken journalist publiekelijk te kakken heeft gezet. Dat is een wethouder onwaardig. En daarmee is ook de raad verkeerd geïnformeerd. De PvdA wil weten of de wethouder bereid is om afstand te nemen van de geuite diskwalificaties in de richting van de betreffende journalist.

De vragen van de PvdA komen maandag 7 februari 2022 aan de orde tijdens de raadsvergadering.