heeft u zelf nieuws of tips?

2 december 2022 | Erik-Jan Berends

Provincie draagt dit jaar bij aan dertig Sallandse initiatieven

Met hulp van de Kracht van Salland-cheque zijn in 2019, 2020 en 2021 bijna honderd mooie initiatieven gerealiseerd. Dit jaar kregen nog eens dertig initiatieven een bijdrage toegekend.

In vier regio’s in Overijssel helpen de initiatievencoaches van de provincie Overijssel bewonersinitiatieven met informatie, nuttige contacten en hulp bij het vinden van subsidies en fondsen. Dit wordt gedaan vanuit het programma Sociale Kwaliteit. Dit voorjaar konden inwoner(s) van Salland met kleinschalige initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken een bijdrage aanvragen: de KrachtvanSalland-cheque.

Leefbaarheid

De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten die bijdragen aan leefbaarheid. In de gemeente Olst-Wijhe worden bijvoorbeeld het Dialectcafé en de cursus Olstologie gehouden en in Herxen wordt een toiletgroep gebouwd in de Veldschuur, zodat bij activiteiten geen toiletwagen meer hoeft te worden gehuurd. In Raalte gaf de cheque een laatste zetje aan een concert van Willeke Alberti voor ouderen, de bovenverdieping van het Kerkhuus Heino werd aangepakt en bij Italia in Pantaloni liep heel Broekland uit om samen te eten aan één lange tafel (van nul tot tachtig-plus).

Oogstfeest

Ook was er het kunstwerk gatgraven in Luttenberg. In Deventer draagt de KrachtvanSalland-cheque onder andere bij aan opstart van de voedselcoöperatie in Okkenbroek, de inrichting van de buitenruimte bij de Hunneruiters Averlo en het oogstfeest in de Dorpsbongerd in Lettele. Daarnaast kwam er nog een bijdrage vanuit één van de andere regio’s voor de cricketkooi in Deventer vanwege het bovenregionale karakter.

Initiatievencoach

In Salland is Giny Hoogeslag de initiatievencoach vanuit het programma Sociale Kwaliteit. Voorheen heette dit 4D-makelaar, maar de naam initiatievencoach is een stuk duidelijker. Giny werkt binnen De Kracht van Salland samen met Sallandse organisaties en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Zo kunnen initiatiefnemers snel en makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die er al zijn.

Informatie

Via www.dekrachtvansalland.nl onder het kopje ‘wie zijn wij’ staat een overzicht met alle Sallandse intermediairs. Dat zijn mensen die Sallanders kosteloos verder kunnen helpen op allerlei gebieden. Iedereen kan met zijn of haar initiatief contact opnemen met Giny Hoogeslag, telefoonnummer (06) 134 88 937, e-mailadres g.hoogeslag@overijssel.nl. Op de website staan ook de initiatieven die al eerder een KrachtvanSalland-cheque ontvingen.


Foto's