heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Jan van Aefst
2 mei 2023 | Erik-Jan Berends

Programma jaarlijkse Dodenherdenking in Wijhe en Olst

Aan de jaarlijkse Dodenherdenking in Wijhe gaat donderdag 4 mei een bijeenkomst in de Nicolaaskerk om 19.00 uur vooraf. De oecumenische taakgroep heeft de dienst voorbereid in samenwerking met het Verenigd Comité Wijhe. Het thema is ‘Leven met oorlog’.

Leerlingen van de Capellenborg en een afvaardiging van de huidige bewoners van de voormalige Rabobank leveren een bijdrage. Wie niet in de Nicolaaskerk aanwezig kan zijn, kan de bijeenkomst volgen via kerkdienstgemist.nl. Na deze bijeenkomst vertrekt, voorafgegaan door de Wijhese Harmonie, de stille tocht via de Kerkstraat, Langstraat en de Oranjelaan naar het  herdenkingsmonument aan de Stationsweg. Langs de Oranjelaan staan spelers van Wijhe ‘92 met fakkels. Bij het monument zijn leden van scoutinggroep Kornet van Limburg Stirum Olst-Wijhe om te assisteren bij het leggen van de kransen en bloemen.

Militairen
Na veel onderzoek door Anton Heijmerikx en Robert Jan Leerink is naar voren gekomen dat naast luitenant Anderson nog twee militairen zijn omgekomen rondom de bevrijding van Wijhe op 13 april 1945. Het zijn soldaat Gabriël Lamirande (31 jaar) en sergeant Robert Nesbit Adam (37 jaar) beiden in dienst bij de Royal Winnipeg Rifles. Hun namen zijn toegevoegd aan één de van de plaquettes bij het monument en worden tijdens deze dodenherdenking onthuld.

Soep
Burgemeester Yvonne van Mastrigt houdt namens de gemeente Olst-Wijhe een toespraak. Schoolkinderen dragen, naast het leggen van bloemen, gedichten voor. Iedereen is van harte welkom om zowel in de Nicolaaskerk als bij het monument aanwezig te zijn.

Na de herdenking bij het monument delen de huidige bewoners van het voormalige Rabobankgebouw aan de voorzijde van het pand vrijheidssoep uit.

 

Nationale Herdenking, donderdag 4 mei 2023 

Het programma in Wijhe: 

19.00 uur             Herdenkingsbijeenkomst in de Nicolaaskerk (Kerkstraat). Deze bijeenkomst is voorbereid door de oecumenische taakgroep en heeft het thema ‘Leven met oorlog’.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

19.35 uur             Vertrek van de Stille Tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het monument aan de Stationsweg / Oranjelaan voor de dodenherdenking. De Stille Tocht wordt voorafgegaan door de Wijhese Harmonie. Iedereen wordt uitgenodigd zich bij de Stille Tocht aan te sluiten.

20.00 uur             Dodenherdenking bij het monument, met medewerking van de Wijhese Harmonie, de scoutinggroep Olst-Wijhe, jeugdleden van Wijhe ‘92 en een afvaardiging van de Wijhese schoolkinderen. Burgemeester Yvonne van Mastrigt houdt een toespraak bij het monument, er worden kransen gelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers en er worden gedichten voorgedragen. Ter afsluiting worden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld om langs het monument te lopen en eventueel bloemen te leggen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de herdenking.

Het programma in Olst: 

19.30 uur             Vertrek van de Stille Tocht vanaf het Kerkplein naar het monument aan de Droststraat. De Stille Tocht wordt vooraf gegaan door trommelslagers van de Olster Harmonie.

Iedereen wordt uitgenodigd zich bij de Stille Tocht aan te sluiten.

20.00 uur            Dodenherdenking bij het monument, met medewerking van de Olster Harmonie, de scoutinggroep Olst-Wijhe en een aantal schoolkinderen.

Loco-burgemeester Marcel Blind houdt een toespraak, er worden kransen gelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers en er worden gedichten voorgedragen. Bij het monument vertelt Harry Elshof (van het 4 mei comité) het verhaal van Leendert Immerzeel die op 13 april 1945 overleed tijdens de bevrijding van Olst en Boskamp. In het Holstohus is een kleine expositie ingericht rondom Leendert Immerzeel.

Ter afsluiting worden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld om langs het monument te lopen en eventueel bloemen te leggen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de herdenking.