Privacy statement

iEdJee stads- een streekpromotie, gevestigd aan Grutto 41, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nieuwsuitwijhe.nl Grutto 41 +31 6 28068664

Erik-Jan Berends is de Functionaris Gegevensbescherming van iEdJee stads- een streekpromotie Hij is te bereiken via info@nieuwsuitwijhe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iedjee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

iEdJee stads- een streekpromotie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iEdJee stads- een streekpromotie) tussen zit. iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de website, deels gekoppeld aan social media als Facebook, Twitter en Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iEdJee stads- een streekpromotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van  maximaal zeven jaar voor  personalia en adresgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

iEdJee stads- een streekpromotie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iEdJee stads- een streekpromotie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iedjee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

iEdJee stads- een streekpromotie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iEdJee stads- een streekpromotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iedjee.nl

Gemeente Olst-Wijhe begint aanleg park ‘Woeste Wijhe’

15 juni 2021 | Erik-Jan Berends

Aannemers zijn in opdracht van de gemeente  Olst-Wijhe maandag begonnen met de aanleg van park ‘Woeste Wijhe’ langs de Omloop, tussen de wijken Krijtenberg en Noorder Koeslag. Het park krijgt tevens een plek voor natuurlijk spelen.
Lees verder

Prijswinnaars horeca-actie Olst-Wijhe reageren enthousiast

14 juni 2021 | Erik-Jan Berends

De prijswinnaars van de horeca-actie in Olst-Wijhe zijn bekend. Wethouder Hans Olthof en beleidsadviseur economie Marit Maglio-Rijke van de gemeente Olst-Wijhe hebben twee prijswinnaars, één uit Wijhe en één uit Olst persoonlijk een cadeaubon van 15 euro overhandigd. De overige winnaars hebben telefonisch bericht ontvangen.
Lees verder

Waterschap maait oevers van sloten voor goede aan- en afvoer van water

12 juni 2021 | Erik-Jan Berends

Waterschap Drents Overijsselse Delta is begonnen met het maaien van waterbodems en oevers om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien. “Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.”
Lees verder

GGD IJsselland heeft woensdag en donderdag inloop voor registratie gele boekje

12 juni 2021 | Erik-Jan Berends

Mensen die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus kunnen de komende twee weken, op woensdag 16 en 23 juni en op donderdag 17 en 24 juni, zonder afspraak bij de vijf vaccinatielocaties van GGD IJsselland terecht voor de registratie in het gele boekje.
Lees verder

College Olst-Wijhe bezuinigt minder en stelt OZB-verhoging van 5 procent voor

11 juni 2021 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe zegt een balans te hebben gevonden tussen de gemeentelijke financiële veerkracht en de maatschappelijke effecten die de bezuinigingsoperatie ‘Bezuinigen voor de toekomst’ met zich meebrengen. Dit staat in de kadernota die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.
Lees verder

Wethouder Herman Engberink is afwezig door ziekte

11 juni 2021 | Erik-Jan Berends

Wethouder Herman Engberink van de gemeente Olst-Wijhe is afwezig in verband met ziekte. Hij is succesvol geopereerd aan een bacteriële infectie.
Lees verder

Inleveren kaartjes ‘Het Vrijheidsconcert’ en ‘Het Oranjehotel’ kan nog tot 13 juni

6 juni 2021 | Erik-Jan Berends

Wie nog kaartjes heeft voor ‘Het Vrijheidsconcert’ en ‘Het Oranjehotel’ uit 2020 kan deze inleveren tot en met zaterdag 12 juni bij Elferink Moede aan de Langstraat 61. De kopers van de kaartjes krijgen dan hun geld terug.
Lees verder

Historische Vereniging Wijhe houdt weer open dagen genealogie

6 juni 2021 | Erik-Jan Berends

Historische Vereniging Wijhe houdt de zaterdagen 12 juni en 10 juli een open dag voor familieonderzoek. Nu er door de versoepelingen weer meer mogelijk is, neemt de vereniging de gelegenheid te baat om twee extra open dagen te houden.
Lees verder

Gemeente Olst-Wijhe zet windenergie in de wacht

3 juni 2021 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe begint initiatieven voor windenergie, inclusief de gebiedsprocessen hiervoor, niet eerder dan op 1 januari 2023.
Lees verder

Gemeenteraad besluit over locatie Kindcentrum en praat over digitalisering en klanttevredenheid

3 juni 2021 | Erik-Jan Berends

De gemeenteraad van Olst-Wijhe is maandagavond unaniem akkoord gegaan met de plannen voor het nieuwe kindcentrum op het SPOC in Wijhe. De beslissing over de benodigde investering van 10,4 miljoen wordt op 5 juli genomen bij de besluitvorming over de kadernota. De raad gaf aan het belangrijk te vinden dat dit budget niet wordt overschreden.
Lees verder

SPOC is de locatie voor Kindcentrum Wijhe

2 juni 2021 | Erik-Jan Berends

Het kindcentrum Wijhe komt in principe op de SPOC-locatie. De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft hierover maandagavond positief besloten. In het nieuwe kindcentrum krijgen basisschool De Wije en de fusieschool van mijnplein hun plek.
Lees verder

IVN geeft rondleiding en proeverij in heemtuin ‘Veermans Hof IJsselflora’

1 juni 2021 | Erik-Jan Berends

Belangstellenden kunnen op zaterdag 5 juni om 13.00 of 14.00 uur meegaan met een rondleiding door heemtuin ‘Veermans Hof IJsselflora’ waarbij onderweg aan verschillende (wilde) planten wordt geroken en geproefd.
Lees verder

Een afspraak maken voor een corona vaccinatie in Wijhe is nu mogelijk

31 mei 2021 | Erik-Jan Berends

Iedereen die een uitnodiging heeft ontvangen voor een mRNA vaccin, of al aan de beurt is, kan vanaf vandaag, 31 mei, een vaccinatieafspraak inplannen voor de eerste prik bij de pop-up vaccinatielocatie in Wijhe.
Lees verder

De liefde stroomt voor de horecaondernemers in Olst-Wijhe

31 mei 2021 | Erik-Jan Berends

Met een gloednieuwe actie maken inwoners van Olst-Wijhe kans op één van maar liefst 150 horecabonnen à 15 euro. Na de kappers en salons vinden de ondernemersverenigingen Gastvrij Wijhe en Natuurlijk Olst, in samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel, het hoog tijd om nu de horeca in het zonnetje te zetten.
Lees verder

Overschrijding van acht ton noopt gemeente Olst-Wijhe tot bezuinigen

30 mei 2021 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe heeft het voorspelde verlies over 2020 met 100.000 euro weten te beperken. Ondanks forse tekorten op Jeugdzorg en Wmo sloot de gemeente het coronajaar 2020 af met een verwacht verlies van 1,2 miljoen euro. De totale begroting bedroeg ruim 54 miljoen euro.
Lees verder

Raalte en Olst-Wijhe krijgen pop up-vaccinatielocatie

28 mei 2021 | Erik-Jan Berends

De gemeente Raalte krijgt van donderdag 3 juni tot en met woensdag 16 juni een pop up- vaccinatielocatie. Na de eerste serie vaccinaties in Raalte wordt de mobiele unit verplaatst naar de gemeente Olst-Wijhe.
Lees verder

IJsseltheaterfietstocht gaat door in andere vorm

27 mei 2021 | Erik-Jan Berends

De IJsseltheaterfiertstocht gaat dit jaar door, alleen in een andere vorm. Burgemeester Ton Strien spreekt daarover in bijgaande video met organisator Piet Terpstra van Stichting Theater langs de IJssel.
Lees verder

Strijd van Salland houdt supermarktactie ten bate van kankeronderzoek

27 mei 2021 | Erik-Jan Berends

“Je mag nu geen handen schudden, maar we kunnen wel de handen ineenslaan.” Dat doen Johan Schoemaker en Jolande Blankenvoorde namens respectievelijk Albert Heijn Heino en Strijd van Salland. Met een speciaal actieplein in de supermarkt wordt vanaf 31 mei gedurende drie weken geld opgehaald voor de Strijd van Salland. De vijfde editie van het evenement, dat geld inzamelt voor kankeronderzoek, is op zondag 20 juni.
Lees verder

Organisaties doen gezamenlijk voorstel om uit stikstofimpasse te komen

26 mei 2021 | Erik-Jan Berends

Om uit de stikstofimpasse te komen hebben Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland afgelopen maanden de handen ineengeslagen.
Lees verder

Zijne Hofman (14) uit Wijhe gaat ijs verkopen

26 mei 2021 | Erik-Jan Berends

Zijne Hofman (14) is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bedenken en uitvoeren van een ludiek idee. Binnenkort trekt hij als ijscoman ‘Mister Frostys’ door de straten van Wijhe.
Lees verder


LEES ALLE BERICHTEN