Privacy statement

iEdJee stads- een streekpromotie, gevestigd aan Grutto 41, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nieuwsuitwijhe.nl Grutto 41 +31 6 28068664

Erik-Jan Berends is de Functionaris Gegevensbescherming van iEdJee stads- een streekpromotie Hij is te bereiken via info@nieuwsuitwijhe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iedjee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

iEdJee stads- een streekpromotie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iEdJee stads- een streekpromotie) tussen zit. iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de website, deels gekoppeld aan social media als Facebook, Twitter en Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iEdJee stads- een streekpromotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van  maximaal zeven jaar voor  personalia en adresgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

iEdJee stads- een streekpromotie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iEdJee stads- een streekpromotie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iedjee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

iEdJee stads- een streekpromotie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iEdJee stads- een streekpromotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iedjee.nl

Provincie Overijssel en twaalf gemeenten reageren op ontwerp Luchtvaartnota

2 juli 2020 | Erik-Jan Berends

De provincie Overijssel en twaalf Overijsselse gemeenten, waaronder Olst-Wijhe, dienen een zienswijze in op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van de rijksoverheid. In de nota beschrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat hoe zij de ontwikkeling van de luchtvaart in de komende dertig jaar voor zich ziet.
Lees verder

Britten geeft openluchtconcerten op Landgoed Windesheim

1 juli 2020 | Erik-Jan Berends

Het Britten Jeugd Strijkorkest geeft op donderdag 9 juli twee openluchtconcerten op Landgoed Windesheim in Zwolle.
Lees verder

Nomineer kandidaten voor de tweede ‘Kei van Wijhe’

1 juli 2020 | Erik-Jan Berends

Wie wint de tweede ‘Kei van Wijhe’? Dat is de grote vraag. De Wiejese Diekdaegen gaan dit jaar niet door, maar de organisatie hecht er wel aan dit zomer de tweede Kei van Wijhe uit te reiken.  Iedereen wordt opgeroepen kandidaten voor te stellen.
Lees verder

Buutvrij! verzamelt verhalen over vrijheid

30 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Vrijheid verstop je niet, vrijheid vertel je door! Begin juli reizen theatermakers Fieke van der Panne en Yuna Linde van Theater De Makkers en Silas Neumann in een ouderwets herkenbare rijdende winkel (SRV-wagen). Zij houden halt in alle twaalf kernen om te luisteren naar vrijheidsverhalen van inwoners uit de gemeente Olst- Wijhe.
Lees verder

Gemeentebalies Olst-Wijhe gaan weer naar normale openingstijden

29 juni 2020 | Erik-Jan Berends

De gemeenteloketten van Olst-Wijhe zijn vanaf 1 juli weer geopend volgens de normale openingstijden. Dit geldt zowel voor de balies in het gemeentehuis in Wijhe als voor de balies in het Holstohus in Olst.
Lees verder

‘Olst-Wijhe heeft zich écht van z’n mooiste kant laten zien’

28 juni 2020 | Erik-Jan Berends

In zijn negende en laatste videoboodschap ‘Ton Strien op de lijn’, prijst de burgemeester inwoners van de gemeente voor hoe ze met de coronacrisis zijn omgegaan.
Lees verder

In Dorpshuus Heino wordt bingo gespeeld

27 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Voor iedereen die de bingo van Evert Kruitbosch in Heino de afgelopen maanden heeft gemist: op zaterdag 11 juli haalt het Dorpshuus Heino dat weer helemaal in met een monster bingo-dag. Dat betekent een hele dag bingo spelen, lekker lang en lekker veel.
Lees verder

Complexer en omvangrijker werk noopt ut Huus tot wijziging organisatie

26 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Bernard de Vries-Robles wordt per 1 juli de nieuwe directeur van welzijnsorganisatie ut Huus. Met wijziging wil de organisatie het hoofd bieden aan haar taak die complexer en omvangrijker is geworden.
Lees verder

Dweilorkest zoekt sousafoon-speler

25 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Dweilorkest As’t Spölt Maj Bli’j-wéh uit Wijhe is naarstig op zoek naar een sousafoon-speler.
Lees verder

‘Grondwaterstanden laten lokaal grote verschillen zien’

24 juni 2020 | Erik-Jan Berends

In het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) viel in de eerste drie weken van juni behoorlijk wat neerslag. Wel was de spreiding hiervan groot, meldt het waterschap.
Lees verder

Welsum, Wesepe, Middel en Herxen gaan energieplannen realiseren

22 juni 2020 | Erik-Jan Berends

In Wesepe, Welsum, Herxen en Middel is het afgelopen jaar hard gewerkt aan duurzame initiatieven om op den duur energieneutraal te worden. In werkgroepen zijn de kernen enthousiast aan de slag gegaan. Nu staan ze in de startblokken om de plannen te realiseren.
Lees verder

Sjoerdtje Hak uit Herxen geeft kinderen workshop schilderen

20 juni 2020 | Erik-Jan Berends

IJssel-schilder Sjoerdtje Hak uit Herxen verzorgde vrijdag, samen met Wim Eikelboom, een IJssel-workshop aan kinderen van groep 7 van De Octopus in Zwolle-Zuid.
Lees verder

Be in line, de creatieve ruimte voor workshops, coaching en beeldende therapie kan jou weer ontvangen

19 juni 2020 | Erik-Jan Berends

“Kom jij bij mij een kopje thee of koffie drinken nu het weer mag, op anderhalve meter?”, vraagt Jennie Schemmekes van ‘Be in line’ aan de Stationsweg 23D uitnodigend.
Lees verder

College Olst-Wijhe wil IJsseldijk niet afsluiten voor motorrijders  

18 juni 2020 | Erik-Jan Berends

In antwoord op vragen van GroenLinks geeft het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe aan geen voorstander te zijn van het afsluiten van de IJsseldijk voor motorrijders, ook niet binnen ‘venstertijden’.
Lees verder

‘Inwoners regio IJsselland ervaren meer eenzaamheid dan voor de coronacrisis’

17 juni 2020 | Erik-Jan Berends

GGD IJsselland heeft, in samenwerking met andere GGD’en en het RIVM, onderzocht hoe het gaat met de gezondheid en het welbevinden van inwoners van de regio IJsselland. Het onderzoek vond plaats in de periode van 27 mei tot en met 1 juni. In totaal hebben 1.382 inwoners meegedaan aan het onderzoek.
Lees verder

RTV Oost zendt live kerkdienst vanuit Wijhe uit

17 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Voor de kerkgangers die thuis moeten of willen blijven, verzorgt RTV Oost op zondag 21 juni om 10.00 uur weer een live-uitzending van een oecumenische kerkdienst. Dit keer vanuit de Nicolaaskerk in Wijhe.
Lees verder

Waterschap kiest Boskalis voor versterking IJsseldijk

16 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voornemen uitgesproken het project dijkversterking Zwolle-Olst te gunnen aan Boskalis Nederland BV. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze marktpartij de werkzaamheden samen met het waterschap gaat voorbereiden en vervolgens gaat uitvoeren.
Lees verder

Fietspad van Noorder Koeslag richting de Krijtenberg wordt deze week voltooid

15 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Het asfalt voor het fietspad van Noorder Koeslag richting de Krijtenberg wordt op woensdag 17 en donderdag 18 juni aangebracht.
Lees verder

Ontvang een gratis fles rosé bij je barbecue-pakket

12 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Inwoners van Wijhe die in juni een barbecuepakket van meer dan 25 euro bestellen bij Slagerij Haverkort krijgen een fles rosé cadeau. De Zwolse slager bezorgt de bestelling aan huis. Wel zo gemakkelijk.
Lees verder

Mannen uit Raalte en Wijhe aangehouden voor ticketfraude op Marktplaats

11 juni 2020 | Erik-Jan Berends

De politie heeft op woensdag 10 juni vier verdachten aangehouden voor ticketoplichting via Marktplaats. Het gaat om twee mannen van 18 en één man van 19 uit Raalte en een man van 21 uit Wijhe.
Lees verder


LEES ALLE BERICHTEN