Privacy statement

iEdJee stads- een streekpromotie, gevestigd aan Grutto 41, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nieuwsuitwijhe.nl Grutto 41 +31 6 28068664

Erik-Jan Berends is de Functionaris Gegevensbescherming van iEdJee stads- een streekpromotie Hij is te bereiken via info@nieuwsuitwijhe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iedjee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

iEdJee stads- een streekpromotie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iEdJee stads- een streekpromotie) tussen zit. iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de website, deels gekoppeld aan social media als Facebook, Twitter en Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iEdJee stads- een streekpromotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van  maximaal zeven jaar voor  personalia en adresgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

iEdJee stads- een streekpromotie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iEdJee stads- een streekpromotie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iedjee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

iEdJee stads- een streekpromotie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iEdJee stads- een streekpromotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iedjee.nl

PR-commissie Diekdaegen kan wel wat hulp gebruiken

17 januari 2020 | Erik-Jan Berends

De PR-commissie vindt zichzelf binnen de organisatie van de Wiejese Diekdaegen de leukste commissie van allemaal. Komend jaar wil de commissie opnieuw knallen en zoekt daarom met spoed uitbreiding.
Lees verder

Wethouder Bosch neemt op 6 maart afscheid

15 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Wie persoonlijk afscheid wil nemen van vertrekkend wethouder Anton Bosch krijgt daarvoor gelegenheid op vrijdag 6 maart. 
Lees verder

Stichting houdt open inloopavond over Energietuin de Noordmanshoek

13 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Stichting de Noordmanshoek gaat graag met inwoners in gesprek over Energietuin de Noordmanshoek en heeft daarom voor donderdag 23 januari een open inloopavond voor geïnteresseerden georganiseerd. De inloop is van 19.00 tot 21.00 uur in het Langhuus aan de Langstraat 29 in Wijhe.
Lees verder

Vrijwilligster Gezien Visch uit Welsum krijgt koninklijke onderscheiding

12 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe heeft zondag de koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt aan Gezien Visch. Zij is onderscheiden op grond van haar belangeloze inzet voor de samenleving van Welsum.
Lees verder

Waterschap stelt IJsseldijk met golven en hoog water op de proef

12 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is op maandag 6 januari op de IJsseldijk begonnen met voorbereidingen voor de zogenoemde gras-op-zand onderzoeken in de buurt van de oude energiecentrale Harculo en het Oldenelerpark in Zwolle. Deze onderzoeken zijn nodig voor het project Zwolle-Olst dat we uitvoeren in het kader van het Hoogwaterbeschermings-programma.
Lees verder

Burgemeester Ton Strien relativeert en toont zorg over rijksbudgetten

8 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Burgemeester Ton Strien van gemeente Olst-Wijhe relativeerde dinsdagavond tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak een beetje dat het ‘roerige tijden’ zijn. “Ja, we staan inderdaad voor grote opgaven in een turbulente wereld, maar nee, dat is niet voor het eerst in de geschiedenis.”
Lees verder

Bezoekers Nieuwjaarsreceptie staan stil bij 75 jaar Vrijheid

8 januari 2020 | Erik-Jan Berends

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Olst-Wijhe stond dinsdagavond in het teken van ’75 jaar Vrijheid Olst-Wijhe’.
Lees verder

Slagerij Ruiter zoekt opvolging

6 januari 2020 | Erik-Jan Berends

WIJHE – Roy en Christel Ruiter hebben besloten op zoek te gaan naar een opvolger voor hun slagerij aan de Langstraat in Wijhe. “We zoeken een geschikte opvolger die met liefde en passie onze goedlopende slagerij wil overnemen en voortzetten.”
Lees verder

Verenigd Comité zoekt familieleden van slachtoffers ontploffing vloerzeilfabriek

5 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Verenigd Comité Wijhe is op zoek naar familieleden van slachtoffers die bij de ontploffing van de voormalige vloerzeilfabriek op 7 mei 1945 rond 17.15 uur zijn omgekomen.
Lees verder

College van b en w bezoekt Wesepe

4 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Het college van burgemeester en wethouders brengt op woensdag 8 januari 2020 een kernenbezoek aan Wesepe. Iedereen is van harte welkom bij het Wapen van Wesepe.
Lees verder

Open dag stamboomonderzoek in Wijhe

4 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Ook in 2020 kan iedereen bij de Historische Vereniging Wijhe terecht voor onderzoek naar de familiestamboom. Op zaterdag 11 januari is er een open dag voor belangstellenden. 
Lees verder

Cultuurmakers kunnen nog meedoen aan IJsselbiënnale 2020

3 januari 2020 | Erik-Jan Berends

REGIO – De tweede editie van de IJsselbiënnale is dit jaar van midden juni tot en met eind september. “Het wordt een kunstevenement van internationale allure”, volgens de organisatoren.
Lees verder

IVN Olst-Wijhe gaat weer wilgen knotten

1 januari 2020 | Erik-Jan Berends

De werkgroep landschapsonderhoud van IVN Olst-Wijhe gaat na twee zaterdagen meidoornhagen weer de wilgenknot in. Op zaterdagmorgen 11 januari is de werkgroep te gast bij zorgboerderij ‘t Hamel aan de Hamelweg 12 in Wijhe.
Lees verder

Gelukkig Nieuwjaar!

1 januari 2020 | Erik-Jan Berends

De redactie van Nieuws uit Wijhe wenst iedereen een gezond en voorspoedig 2020!

Kerstbomen worden op 8 januari ingezameld

30 december 2019 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe heeft weer een inzameling van kerstbomen georganiseerd. De bomen kunnen op woensdag 8 januari 2020 van 13.30 tot 16.00 uur worden ingeleverd.
Lees verder

Decemberactie Gastvrij Wijhe levert 36 winnaars op

29 december 2019 | Erik-Jan Berends

Onder het genot van een drankje zijn op zaterdag 28 december de prijzen uitgereikt aan de prijswinnaars van de December Actie van Gastvrij Wijhe. De hoofdprijs, één jaar lang gratis bloemen ter waarde van 350 euro ging naar mevrouw A. Thoben.
Lees verder

Wiejes Kabaret brengt publiek ‘Meraekels’ aan het lachen

29 december 2019 | Erik-Jan Berends

Landelijke thema’s als stikstof, CO2, de toeslagenaffaire en vliegveld Lelystad, maar vooral ook lokale onderwerpen als het functioneren van de gemeente, het zonnepark op Noordmanshoek, de winkels in de Langstraat en vooral het plaatjes sparen bij Albert Heijn, vrijwel geen onderwerp bleef zaterdagavond onbesproken tijdens de ‘Oldejaorsconference’ van Wiejes Kabaret dat dit jaar de titel ‘Meraekels’ droeg. 
Lees verder

BOA’s delen op oudejaarsdag gehoorbescherming uit aan carbidschieters

29 december 2019 | Erik-Jan Berends

Vuurwerk afsteken mag op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Carbidschieten mag al wat eerder. Dit mag vanaf 10.00 uur op 31 december tot 1 januari 02.00 uur.
Lees verder

Toneelgroep Boerhaar brengt ‘Hotel te koop’ op de planken

27 december 2019 | Erik-Jan Berends

Vriendengroepen, bewoners van de Boerhaar en ver daarbuiten kijken er alweer naar uit: de volgende voorstelling van Toneelgroep Boerhaar. De stel daarvan is ‘Hotel te koop’ en wordt opgevoerd op op 7, 8 en 9 februari.
Lees verder


LEES ALLE BERICHTEN