Privacy statement

iEdJee stads- een streekpromotie, gevestigd aan Grutto 41, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nieuwsuitwijhe.nl Grutto 41 +31 6 28068664

Erik-Jan Berends is de Functionaris Gegevensbescherming van iEdJee stads- een streekpromotie Hij is te bereiken via info@nieuwsuitwijhe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iedjee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

iEdJee stads- een streekpromotie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iEdJee stads- een streekpromotie) tussen zit. iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de website, deels gekoppeld aan social media als Facebook, Twitter en Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iEdJee stads- een streekpromotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van  maximaal zeven jaar voor  personalia en adresgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

iEdJee stads- een streekpromotie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iEdJee stads- een streekpromotie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iedjee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

iEdJee stads- een streekpromotie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iEdJee stads- een streekpromotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iedjee.nl

Burgemeester Ton Strien: ‘Laat je testen bij klachten’

9 oktober 2020 | Erik-Jan Berends

Burgemeester Ton Strien doet in zijn elfde video-boodschap een dringende oproep aan de inwoners van Olst-Wijhe om zich te laten testen bij corona-gerelateerde klachten. Uit cijfers van de GGD blijkt dat mensen uit Olst-Wijhe zich minder laten testen dan inwoners van omliggende gemeenten.
Lees verder

Bouw in voormalige Oudheidkamer Wijhe vordert

7 oktober 2020 | Erik-Jan Berends

SallandWonen is ver gevorderd met de verbouw van het monumentale pand ‘de Oudheidkamer’ aan de Kerkstraat 34 in Wijhe tot zes huurappartementen voor één- en tweepersoons huishoudens. In het eerste kwartaal van 2021 kunnen zes huurders een nieuwe woonplek vinden in het pand.
Lees verder

Verenigd Comité Wijhe doet mee aan Rabo ClubSupport

4 oktober 2020 | Erik-Jan Berends

Leden van Rabobank Salland kunnen binnenkort weer hun stem uitbrengen voor de actie Rabo Clubsupport. Verenigd Comité Wijhe doet daar ook aan mee. Ze hoopt dat veel mensen haar deelname steunt: elke stem is geld waard.
Lees verder

Elferink Mode in Wijhe viert honderdjarig bestaan

4 oktober 2020 | Erik-Jan Berends

Elferink Mode bestaat in 2020 honderd jaar en Anneke en Jan Amse willen dat in deze bijzondere tijd toch vieren. Zij hebben sinds 1988 de leiding over de damesmodezaak aan de Langstraat in Wijhe.
Lees verder

Historische Vereniging Wijhe houdt weer Open dag stamboomonderzoek

4 oktober 2020 | Erik-Jan Berends

De Historische Vereniging Wijhe houdt op zaterdag 10 oktober opnieuw een Open Dag voor familieonderzoek. Belangstellenden zijn welkom aan de Langstraat 52 van 10.00 tot 16.00 uur.
Lees verder

Shonaleigh Cumbers verhaalt over ‘De zee van smaragd’

4 oktober 2020 | Erik-Jan Berends

De internationale verhalenvertelster Shonaleigh Cumbers uit Engeland vertelt in samenwerking met Productiehuis De Verhalenboot uit Zwolle drie dagen lang online de verhalencyclus De zee van smaragd (The Emerald Sea). Erbij hoort een aparte avondvoorstelling onder dezelfde naam.
Lees verder

Waterschap inspecteert dijken op schades en kwetsbare plekken

3 oktober 2020 | Erik-Jan Berends

Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, is Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) donderdag begonnen met de zogeheten dijkschouw.
Lees verder

Sinterklaas doet het dit jaar anders in Wijhe

3 oktober 2020 | Erik-Jan Berends

Ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe heeft een alternatieve manier gevonden om toch voor de kinderen dit jaar, ondanks corona, een leuk Sinterklaasfeest te organiseren. De gebruikelijke intocht gaat niet door, maar er is een alternatief programma gemaakt. Daarover vertelt de Sint zelf in onderstaand bericht.
Lees verder

Burgemeester Ton Strien is terug ‘op de lijn’

2 oktober 2020 | Erik-Jan Berends

‘Met tegenzin’ heeft burgemeester Ton Strien weer een videoboodschap gemaakt nu ook in Olst-Wijhe het aantal corona-besmettingen toeneemt.
Lees verder

Olst-Wijhe telt elf corona-besmettingen

29 september 2020 | Erik-Jan Berends

In de periode van 16 tot en met 29 september zijn elf mensen uit de gemeente Olst-Wijhe geregistreerd met een corona-besmetting, meldt het RIVM.
Lees verder

Werkgroep Landschapsonderhoud gaat weer wilgen knotten

28 september 2020 | Erik-Jan Berends

De Werkgroep Landschapsonderhoud van IVN Olst-Wijhe gaat op zaterdag 10 oktober wilgen knotten bij de familie Liebregts aan de Lierderholthuisweg 17 in Wijhe.
Lees verder

Kinderzwerfboekstation aan de Bereklauw doet mee aan Nationale Kinderzwerfboekdag

28 september 2020 | Erik-Jan Berends

De Kinderboekenweek begint op 30 september en dan is het tevens Nationale Kinderzwerfboekdag. Onder de carport bij het Kinderzwerfboekstation aan de Bereklauw 29 in Wijhe liggen ook dan heel veel boeken klaar.
Lees verder

Politie houdt drie verdachten van woninginbraak in Wijhe aan

23 september 2020 | Erik-Jan Berends

De politie heeft woensdagmiddag in Wijhe drie mannen aangehouden die worden verdacht van een woninginbraak.
Lees verder

Bouwtechnische bedrijven In Salland schakelen hulp in van studenten

18 september 2020 | Erik-Jan Berends

Innovatiehub Salland, een samenwerkingsverband tussen vier bouwtechnische bedrijven uit de gemeente Raalte, organiseert samen met Windesheim Business College een tweedaagse hackathon voor studenten.
Lees verder

Provincie ondersteunt goede ideeën voor de toekomst van het platteland

16 september 2020 | Erik-Jan Berends

De provincie Overijssel wil de kwaliteit van het buitengebied graag in stand houden en versterken. De provincie zoekt daarom inwoners en ondernemers die hieraan een bijdrage willen leveren. Voor goede ideeën is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar.
Lees verder

Regisseur Jolmer Versteeg maakt film over de IJssellinie

16 september 2020 | Erik-Jan Berends

In opdracht van Stichting De IJssellinie, IJssellandschap en provincie Overijssel ontwikkelt en regisseert Jolmer Versteeg, artistiek leider van Theatergroep De Jonge Honden, een korte film over de IJssellinie met de titel Het Geheim van de IJssel.
Lees verder

Leerlingen uit Olst-Wijhe gaan de strijd aan tegen energieverspilling

13 september 2020 | Erik-Jan Berends

In het educatieve project de e-Battle gaan leerlingen van Overijsselse basisscholen de strijd aan met energieverspilling.
Lees verder

Wijhe krijgt er een Broodfonds bij

12 september 2020 | Erik-Jan Berends

Bij Logenberg op de Boerhaar is op donderdag 1 oktober om 19.30 uur – inloop vanaf 19.00 uur – een informatieavond over het Broodfonds. Het Broodfonds is er voor alle soorten ondernemers, zowel zzp’ers als zelfstandigen met een BV of VOF.
Lees verder

Voetbalteam Dames 1 van Wijhe ’92 zoekt versterking

12 september 2020 | Erik-Jan Berends

De voetbalsters van Dames 1 van Wijhe ’92 zoeken meiden en vrouwen voor hun zondagteam.
Lees verder

Inwoners en scholieren geven park ‘Woeste Wijhe’ vorm

7 september 2020 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe heeft tussen de wijken Krijtenberg en Noorder Koeslag een gebied liggen dat wordt ingericht als park met daarin een natuurlijke speelplek. Inwoners mogen van de gemeente mee-ontwerpen.
Lees verder


LEES ALLE BERICHTEN