Privacy statement

iEdJee stads- een streekpromotie, gevestigd aan Grutto 41, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nieuwsuitwijhe.nl Grutto 41 +31 6 28068664

Erik-Jan Berends is de Functionaris Gegevensbescherming van iEdJee stads- een streekpromotie Hij is te bereiken via info@nieuwsuitwijhe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iedjee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

iEdJee stads- een streekpromotie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iEdJee stads- een streekpromotie) tussen zit. iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de website, deels gekoppeld aan social media als Facebook, Twitter en Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iEdJee stads- een streekpromotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van  maximaal zeven jaar voor  personalia en adresgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

iEdJee stads- een streekpromotie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iEdJee stads- een streekpromotie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iedjee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

iEdJee stads- een streekpromotie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iEdJee stads- een streekpromotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iedjee.nl

Scholen en kinderopvang tot Olst-Wijhe kunnen gratis groentezaden krijgen

8 januari 2021 | Erik-Jan Berends

Ingrid Arentsen wint hoofdprijs in Decemberactie Gastvrij Wijhe

3 januari 2021 | Erik-Jan Berends

Ingrid Arentsen is de gelukkige winnaar van de jaarlijkse Decemberactie van ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe. Frank Heijmerikx van Frank’s Bloemenhoek overhandigde haar de hoofdprijs: een cadeaubon voor bloemen en/of planten ter waarde van 250 euro.
Lees verder

Veiligheidsregio IJsselland meldt vier incidenten tijdens jaarwisseling in Olst-Wijhe

1 januari 2021 | Erik-Jan Berends

De Veiligheidsregio IJsselland kijkt terug op een relatief rustige jaarwisseling zonder noemenswaardige incidenten. In Olst-Wijhe werden vier incidenten gemeld.
Lees verder

Burgemeester Ton Strien sluit veelbewogen jaar 2020 af

31 december 2020 | Erik-Jan Berends

In zijn zestiende videoboodschap sluit burgemeester Ton Strien van Olst-Wijhe het ‘veelbewogen jaar 2020’ af.
Lees verder

Een gezond, voorspoedig en gezellig 2021!

31 december 2020 | Erik-Jan Berends

De redactie van Nieuws uit Wijhe wenst iedereen een goede overtocht naar het nieuwe jaar en een gezond, voorspoedig en weer ‘ouderwets’ supergezellig 2021!

Inleveractie vuurwerk levert in Olst-Wijhe 33 kilo op

30 december 2020 | Erik-Jan Berends

Tijdens de inleveractie van vuurwerk in de gemeente Olst-Wijhe op 28 en 29 december is in totaal 33 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal kwamen elf mensen naar de gemeentewerf in Wijhe om vuurwerk in te leveren. 
Lees verder

Goed Veur Mekare vraagt medewerking aan enquête

28 december 2020 | Erik-Jan Berends

Binnen Goed Veur Mekare is sinds kort een werkgroep begonnen met als onderwerp het verduurzamen van woningen in Olst-Wijhe. Om deze behoefte te peilen, heeft de coöperatie een enquête opgesteld.
Lees verder

Verlichte tuinen brengen extra sfeer in Wijhe

27 december 2020 | Erik-Jan Berends

Veel inwoners van Wijhe hebben hun tuin tegen Kerst rijkelijk versierd met sneeuwpoppen en talloze , feestelijke lichtjes. Wil je j0uw tuin ook op deze site, stuur dan een foto naar info@nieuwsuitwijhe.nl.
Lees verder

Ondernemers Olst-Wijhe bezorgen kerstpakketten vol liefde

25 december 2020 | Erik-Jan Berends

In Olst-Wijhe stroomt de liefde én het kerstgevoel. Op 23 en 24 december werden honderd inwoners verrast door de kerstman/vrouw met een kerstpakket vol producten van lokale ondernemers.
Lees verder

Waterschap constateert enorme afname van graafschades door muizen en honden

25 december 2020 | Erik-Jan Berends

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert ieder najaar hoe de dijken de winterperiode ingaan. De resultaten hiervan laten volgens haar een enorme afname zien van schades door muizen. “Ook het aantal graafschades door honden is gedaald. Wel is de droogte van voorgaande jaren nog steeds terug te zien op de dijken.”
Lees verder

Ook inwoners Olst-Wijhe kunnen vuurwerk inleveren

23 december 2020 | Erik-Jan Berends

Inwoners van Olst-Wijhe, Deventer en Raalte die nog (zwaar) vuurwerk hebben liggen, kunnen gebruikmaken van de inleveractie op 28 en 29 december 2020. Dit wordt georganiseerd door de politie en drie gemeenten.
Lees verder

Stichting De Noordmanshoek lanceert website

22 december 2020 | Erik-Jan Berends

De nieuwe website van de Noordmanshoek in Wijhe is online. De stichting wil een landgoed ontwikkelen, waarbij duurzaamheid het karakter vormt, in de breedste zin van het woord.
Lees verder

Gastvrij Wijhe verricht tweede trekking in sfeervolle Langstraat

20 december 2020 | Erik-Jan Berends

In de sfeervol verlichte Langstraat in Wijhe is zaterdag de tweede trekking verricht van de jaarlijkse stempelactie. Tien winnaars hebben te horen gekregen dat ze een lekkere taart van bakkerij Jolink hebben gewonnen.
Lees verder

Burgemeester Ton Strien: ‘Het is een dooie boel’

19 december 2020 | Erik-Jan Berends

In alweer zijn vijftiende videoboodschap roept burgemeester Ton Strien inwoners op ‘lichtpuntjes voor elkaar’ te zijn in deze periode, waarin het verder ‘een dooie boel’ is.
Lees verder

Vandaag weer extra trekking decemberactie Gastvrij Wijhe

19 december 2020 | Erik-Jan Berends

De jaarlijkse decemberactie van ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe is weer een groot succes. Zaterdag 19 december maken deelnemers, die hun stempelkaart tussen 09.30 tot 17.00 uur in de speciale gouden bus doen, kans op extra prijzen.
Lees verder

Burgemeester Ton Strien: ‘Er zijn grote zorgen’

12 december 2020 | Erik-Jan Berends

Burgemeester Ton Strien zegt in zijn veertiende videoboodschap dat er grote zorgen zijn omtrent de verspreiding van het coronavirus. “Hoewel het beeld in onze gemeente redelijk gunstig is, moeten we op onze hoede blijven.”
Lees verder

Ondernemers Olst-Wijhe verrassen inwoners met kerstpakkettenactie

7 december 2020 | Erik-Jan Berends

Honderd kerstpakketten voor honderd mensen in Olst-Wijhe. De lokale ondernemers delen ze uit in de dagen voor Kerst. Niet willekeurig, maar bij inwoners die het verdienen volgens ándere inwoners van de gemeente Olst-Wijhe. Iedereen kan iemand aanmelden voor de honderd kerstpakketten vol liefde-actie.
Lees verder

Eerste winnaars stempelactie Wijhe ontvangen taart

6 december 2020 | Erik-Jan Berends

Het is niet wijnen, wijnen, maar stempelen, stempelen geblazen in het winkelgebied van Gastvrij Wijhe. Zaterdag werden de eerste winnaars van de winkeliersactie verblijd met een overheerlijke taart.
Lees verder

Historische vereniging Wijhe houdt weer Open dag stamboomonderzoek

5 december 2020 | Erik-Jan Berends

Historische Vereniging Wijhe houdt zaterdag 12 december opnieuw een open dag voor familieonderzoek. Belangstellenden zijn van 10.00 tot 16.00 uur welkom aan de Langstraat 52. Wie wil langskomen voor stamboomonderzoek dient zich vanwege de coronamaatregelen vooraf aan te melden met verwacht tijdstip via historischeverenigingwijhe@gmail.com.
Lees verder

Gemeente Olst-Wijhe wil in gesprek met carbidschieters

4 december 2020 | Erik-Jan Berends

Carbidschieten is een traditie in de gemeente Olst-Wijhe. Om het carbidschieten dit jaar veilig en passend binnen de coronaregels te laten verlopen, wil de gemeente graag in gesprek met de carbidschieters.
Lees verder


LEES ALLE BERICHTEN