Privacy statement

iEdJee stads- een streekpromotie, gevestigd aan Grutto 41, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nieuwsuitwijhe.nl Grutto 41 +31 6 28068664

Erik-Jan Berends is de Functionaris Gegevensbescherming van iEdJee stads- een streekpromotie Hij is te bereiken via info@nieuwsuitwijhe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iedjee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

iEdJee stads- een streekpromotie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iEdJee stads- een streekpromotie) tussen zit. iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de website, deels gekoppeld aan social media als Facebook, Twitter en Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iEdJee stads- een streekpromotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van  maximaal zeven jaar voor  personalia en adresgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

iEdJee stads- een streekpromotie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iEdJee stads- een streekpromotie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iedjee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

iEdJee stads- een streekpromotie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iEdJee stads- een streekpromotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iedjee.nl

Aquarelgroep exposeert in infocentrum Den Nul 

12 november 2019 | Erik-Jan Berends

Een Zwolle aquarelgroep exposeert van 16 november tot en met 15 januari in infocentrum Den Nul. Voor deze tentoonstelling heeft de groep zich laten inspireren door het landschap van de Duursche Waarden.
Lees verder

Tuingroep Boerhaar maakt de buurt weer winterklaar

11 november 2019 | Erik-Jan Berends

De tuingroep Boerhaar heeft voor zaterdagochtend 23 november de halfjaarlijkse opschoondag georganiseerd. Jong en oud is welkom om mee te helpen.
Lees verder

Nabestaanden plaatsen Stolpersteine bij voormalige woning familie Aussen

10 november 2019 | Erik-Jan Berends

Onder grote belangstelling hebben op donderdag 7 november rond 14.00 uur nabestaanden van Jakob Aussen, Klara Aussen-Winter, Anna Sophie Aussen en Herta Aussen vier Stolpersteine gelegd bij hun voormalig woonhuis aan het Havenpad 22 te Wijhe. 
Lees verder

‘Schrijf je Rouw’ in Wijhe begint nieuw seizoen

10 november 2019 | Erik-Jan Berends

In Wijhe begint op 6 februari 2020 een nieuw seizoen Schrijf je Rouw. Schrijf je Rouw bestaat uit acht bijeenkomsten waarin deelnemers al schrijvend woorden geven aan rouw en verlies.
Lees verder

Visie Duurzame Energie levert negentig zienswijzen op

9 november 2019 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe legde in juni de Ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie) ter inzage. Hierop ontving de gemeente negentig zienswijzen. 
Lees verder

Theatermakers zoeken verhalen over ‘Hotel Veerman/Het Oranjehotel’

9 november 2019 | Erik-Jan Berends

In het kader van 75 jaar Vrijheid heeft het Verenigd Comité Wijhe het initiatief genomen voor het laten maken van een bijzondere theatervoorstelling. Hiervoor is café ‘De Oranjerie Wijhe’ in maart 2020 het decor.
Lees verder

Wie vaart mee met Sinterklaas naar Wijhe?

5 november 2019 | Erik-Jan Berends

Sinterklaas en zijn Pieten zetten op zaterdag 16 november weer voet aan wal in Nederland. Een week later, op zaterdag 23 november, komt hij met de boot in Wijhe aan.
Lees verder

Sportakkoord Olst-Wijhe moet samenwerking verenigingen versterken

5 november 2019 | Erik-Jan Berends

Voor een kleine gemeente als Olst-Wijhe scoort de gemeente goed waar het gaat om sport en bewegen. Er wordt in Olst-Wijhe bijvoorbeeld meer dan gemiddeld gefietst en gewandeld. En er zijn veel voorzieningen die dankzij alle vrijwilligers bijzonder goed in stand worden gehouden.
Lees verder

Voormalige woning Joodse familie Aussen in Wijhe krijgt Stolpersteine

3 november 2019 | Erik-Jan Berends

Bij de voormalige woning van de familie Aussen aan het Havenpad 22 in Wijhe worden donderdag 7 november om 14.00 uur vier Stolpersteine gelegd.
Lees verder

Heemtuin ‘Veermans Hof IJsselflora’ heeft nieuwe brug 

2 november 2019 | Erik-Jan Berends

Vrijwilliger Ernst Noordhuis heeft de afgelopen weken is een nieuwe brug van gerecycled kunststof gebouwd voor Heemtuin ‘Veermans Hof IJsselflora’.
Lees verder

Historische Vereniging Wijhe houdt Open Dag familiegeschiedenis

1 november 2019 | Erik-Jan Berends

De Historische Vereniging Wijhe heet bezoekers op zaterdag 9 november weer welkom in Wijhes Museum aan de Kerkstraat 34 bij de Open Dag voor familieonderzoek. 
Lees verder

Schone Rivieren zoekt vrijwilligers voor onderzoek naar plastic afval langs de IJssel

31 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

Schone Rivieren zoekt vrijwilligers die mee willen doen aan een grootschalig ‘citizen science’ (=burgerwetenschap) onderzoek naar plastic afval langs de IJssel.
Lees verder

Welsum gaat voor multifunctioneel gebouw voor toekomstbestendig onderwijs

31 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

Een kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het dorpshuis de Bongerd in Welsum, schoolbestuur de Mare, onderwijsteam o.b.s. Dijkzicht, ouders van leerlingen van o.b.s. Dijkzicht, Plaatselijk Belang Welsum en de gemeente Olst-Wijhe heeft een gezamenlijke visie opgesteld die uitgaat van het samenvoegen van het basisonderwijs in het dorpshuis van Welsum. 
Lees verder

IVN Olst-Wijhe gaat honderd meter meidoorn afzetten

30 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

De werkgroep landschapsonderhoud van IVN Olst-Wijhe gaat op zaterdag 9 november een meidoornhaag afzetten bij de familie Westerkamp aan de Bruinsweg 2 in Olst.
Lees verder

Hallowieje 2019: gelukkig hebben we de foto’s nog

27 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

Wijhe kijkt terug op een geslaagd Hallowieje 2019. Van de doorkomst van de Sallandse Wandelvierdaagse, vorige week dinsdag, tot de spookwandeltocht op zaterdagavond genoten bezoekers van de bijzonder griezelige sfeer.
Lees verder

Gemeente Olst-Wijhe zegt alles uit de kast te halen voor sluitende begroting

23 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe meldt alles uit de kast te halen om de begroting voor 2020 sluitend te maken. De belangrijkste inkomstenbron (circa 70%) vormen de rijksuitkeringen. Die rijksuitkeringen vallen tegen. Om toch nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, maakt de gemeente voor 2020 gebruik van de reserve. Dat blijkt uit de begroting die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad.
Lees verder

Wijhe is helemaal in de ban van Halloween

22 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

WIJHE – De zevende editie van Hallowieje, hét Halloween feest van Wijhe, is in volle gang. Na de feestelijk griezelige doorkomst van de Sallandse Avondvierdaagse, dinsdag, ligt het zwaartepunt nu op de vrijdag en zaterdag.
Lees verder

Schrijver Peter Buwalda bezoekt zondag Wijhe

21 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

Peter Buwalda, de schrijver van de literaire successen Bonita Avenue en Otmars zonen, is zondag 27 oktober de derde gast in de reeks ‘Schrijver in de kerk’ in Wijhe. De schrijver zou aanvankelijk op 13 oktober naar de Nicolaaskerk aan de Langstraat komen, maar boekte op die datum een dubbele afspraak.
Lees verder

Heemtuin wordt op Landelijke Natuurwerkdag winterklaar gemaakt

21 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

IVN Wijhe-Olst heeft ook dit jaar weer veel mensen nodig om de heemtuin ‘Veermans Hof IJsselflora’ helemaal winterklaar te maken. Dat gebeurt op Landelijke Natuurwerkdag, vrijdag 1 november, van 09.00 tot 12.30 uur. 
Lees verder

Ut Huus krijgt centrale rol in het versterken van de sociale infrastructuur

17 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

De noodkreet van veel organisaties en verenigingen dit voorjaar over het gebrek aan vrijwilligers en daling van de leden heeft iets teweeg gebracht. Onder meer nadat vele vertegenwoordigers van deze clubs in een raadsvergadering hierover met de gemeente hebben gesproken is er nu een vervolgaanpak voorgesteld.
Lees verder


LEES ALLE BERICHTEN