Privacy statement

iEdJee stads- een streekpromotie, gevestigd aan Grutto 41, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nieuwsuitwijhe.nl Grutto 41 +31 6 28068664

Erik-Jan Berends is de Functionaris Gegevensbescherming van iEdJee stads- een streekpromotie Hij is te bereiken via info@nieuwsuitwijhe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iedjee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

iEdJee stads- een streekpromotie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iEdJee stads- een streekpromotie) tussen zit. iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de website, deels gekoppeld aan social media als Facebook, Twitter en Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iEdJee stads- een streekpromotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van  maximaal zeven jaar voor  personalia en adresgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

iEdJee stads- een streekpromotie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iEdJee stads- een streekpromotie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iedjee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

iEdJee stads- een streekpromotie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iEdJee stads- een streekpromotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iedjee.nl

De Plattelandsbeweging maakt zich sterk voor een vitaal platteland in Overijssel

7 april 2021 | Erik-Jan Berends

De Plattelandsbeweging Overijssel is een feit. Vier organisaties slaan de handen ineen om zich sterk te maken voor een gezond en vitaal platteland in Overijssel.
Lees verder

Provincie Overijssel en gemeenten: ‘Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd’

7 april 2021 | Erik-Jan Berends

In een gezamenlijke zienswijze stellen de provincie Overijssel en negen betrokken gemeenten, waaronder Olst-Wijhe, dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming voor de uitbreiding van Lelystad Airport op deze manier niet kan verstrekken.
Lees verder

Christian Muilerman stopt als voorzitter van het OAJK

5 april 2021 | Erik-Jan Berends

Voorzitter van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) Christian Muilerman is tijdens de algemene ledenvergadering van 31 maart jongstleden afgetreden. Christian heeft zich de afgelopen drie jaar ingezet voor het OAJK en de laatste twee jaar in de rol van voorzitter.
Lees verder

Vinders van de gouden paaseieren in Wijhe maken kans op een Paashaas

30 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Drie, 58 centimeter grote, paashazen van chocolade liggen klaar voor de winnende deelnemers aan de paasactie in Gastvrij Wijhe. Het enige wat de deelnemers aan de actie moeten doen, is de gouden eieren tellen die tot en met woensdag 7 april in de etalages of bij de ingang van de deelnemende winkeliers liggen.
Lees verder

GGD IJsselland: ‘Coronacrisis heeft veel gevolgen op het (sociale) leven van jongeren’

29 maart 2021 | Erik-Jan Berends

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor jongeren, stelt GGD IJsselland dat sprak met zeventien jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar.
Lees verder

Nieuwe scholen basisonderwijs Wijhe komen op het SPOC

24 maart 2021 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe en de schoolbesturen mijnplein en de Mare gaan investeren in de bouw van een toekomstgericht kindcentrum Wijhe. De scholen van De Mare zijn al gefuseerd en de scholen van mijnplein gaan per 1 augustus 2021 fuseren. Er zijn straks twee scholen die op de SPOC (sport, onderwijs en cultuurcomplex) -locatie aan De Lange Slagen in Wijhe komen.
Lees verder

Dubbelgestrikt hardlopen & fitness- yoga & massage is verhuisd naar Wijhe

24 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Henri en Mirjam hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het realiseren van een fijne, toegankelijke massagesalon met eigen ingang in Wijhe, aan Dijk 21. En nu mag er eindelijk weer worden gemasseerd, met het in acht nemen van de huidige regels.
Lees verder

Jarige ‘Veermans Hof IJsselflora’ in Wijhe is weer open

23 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Heemtuin ‘Veermans Hof IJsselflora’ bestaat in 2021 vijftig jaar. Ook voor wie er nog nooit is geweest, is het alleszins de moeite waard eens een wandelingetje maken door deze tuin aan de Bongerd in Wijhe.
Lees verder

Gemeente Olst-Wijhe denkt na over herstel na corona

22 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Het college van Olst-Wijhe heeft voor 2021 een extra bedrag van maximaal 11.000 euro gereserveerd voor mensen die hulp nodig hebben bij het regelen van zorg en ondersteuning. Burgemeester en wethouders hebben ook besloten om voor het opstarten van openbare evenementen en activiteiten in de kernen 15.000 euro te reserveren.
Lees verder

Gemeente Olst-Wijhe pakt Industrieweg Wijhe en omgeving aan om wateroverlast te voorkomen

20 maart 2021 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe meldt het belangrijk te vinden dat inwoners en ondernemers ook bij hevige buien zoveel mogelijk droge voeten houden en schade wordt voorkomen. Daarom investeert de gemeente in aanpassingen aan de Industrieweg in Wijhe.
Lees verder

GGD IJsselland begint op 12 april met vaccineren in Deventer, Dalfsen en Kampen

20 maart 2021 | Erik-Jan Berends

De vaccinatielocaties in Deventer, Dalfsen en Kampen zijn bijna klaar voor gebruik, meldt GGD IJsselland. In Dalfsen en Kampen wordt gewerkt aan de opbouw en inrichting van de ruimtes, de nodige ICT en belettering.  Dit is naar verwachting eind maart gereed. De GGD begint op 12 april op alle drie locaties met vaccineren. “Het wachten is op de levering van voldoende vaccins. Het goede nieuws is dat dit aantal gestaag groeit.”
Lees verder

Boer Burger Beweging pakt in Olst-Wijhe de grootste winst

18 maart 2021 | Erik-Jan Berends

De VVD blijft in Olst-Wijhe de grootste politieke partij na de Tweede Kamerverkiezing van woensdag. De liberalen kregen 22,6 procent van de stemmen, een stijging van 1,2 procent. Opvallend is nieuwkomer Boer Burger Beweging die 6,3 procent van de stemmen kreeg.
Lees verder

Voorjaarsinspectie van de dijken is begonnen

15 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleren sinds maandag 15 maart of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Er is extra aandacht voor mogelijke schade vanwege het hoogwater eerder dit jaar.
Lees verder

Met een Plant & Klaar box maak je een ‘bij-vriendelijke’ tuin

15 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Lees verder

Gemeente Olst-Wijhe moet nóg meer bezuinigen

8 maart 2021 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe moet vanaf 2022 nog meer bezuinigen om het huishoudboekje weer in balans te krijgen. Dit is volgens haar nodig omdat de uitgaven voor de jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in 2020 sterk zijn gestegen.
Lees verder

GGD IJsselland: ‘Vaccinatiebereidheid is flink gestegen’

8 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Lees verder

Wijhe kiest voor ‘De Jungletuin’ als natuurspeelplek

8 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Inwoners van Wijhe stemden de afgelopen weken op hun favoriete ontwerpschets voor de natuurspeelplek die in park Woeste Wijhe komt. De Jungletuin werd utieindelijk uitgekozen tot favoriete natuurspeelplek.
Lees verder

Wijhe en Olst zijn 3.700 perenbomen rijker

6 maart 2021 | Erik-Jan Berends

De stichting Eetbaar Olst-Wijhe heeft zaterdagmiddag zo’n 3.700 laagstam Conference perenboompjes uitgedeeld aan inwoners. In Wijhe konden mensen die ze hadden gereserveerd ophalen op de parkeerplaats bij de Capellenborg.
Lees verder

Deel van Wijhe zat vrijdagmorgen zonder stroom

5 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Een deel van Wijhe, waaronder de wijken Krijtenberg en Noorder Koeslag, zat vrijdagmorgen sinds ongeveer kwart over tien zonder stroom. Ongeveer twee uur later was de storing verholpen.
Lees verder

Nienke en Jasper uit Wijhe brengen nieuw prentenboek uit

3 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Durf jij te dromen en te worden wie je bent? Dat is het thema van het splinternieuwe prentenboek ‘Wil je met mij ruilen?’, een trotse eerste uitgave van uitgeverij Locus Jak van Nienke van Dijken en Jasper Hofman uit Wijhe.
Lees verder


LEES ALLE BERICHTEN