Privacy statement

iEdJee stads- een streekpromotie, gevestigd aan Grutto 41, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nieuwsuitwijhe.nl Grutto 41 +31 6 28068664

Erik-Jan Berends is de Functionaris Gegevensbescherming van iEdJee stads- een streekpromotie Hij is te bereiken via info@nieuwsuitwijhe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iedjee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iEdJee stads- een streekpromotie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

iEdJee stads- een streekpromotie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iEdJee stads- een streekpromotie) tussen zit. iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de website, deels gekoppeld aan social media als Facebook, Twitter en Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iEdJee stads- een streekpromotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van  maximaal zeven jaar voor  personalia en adresgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

iEdJee stads- een streekpromotie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iEdJee stads- een streekpromotie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iEdJee stads- een streekpromotie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iedjee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

iEdJee stads- een streekpromotie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iEdJee stads- een streekpromotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iedjee.nl

Wethouder Judith Compagner gaat de markt in Wijhe op

28 november 2023 | Erik-Jan Berends

Kernenwethouder Judith Compagner staat op dinsdag 5 december van 08.30 tot 10.00 uur op de markt in Wijhe.
Lees verder

Sinterklaas is weer in Wijhe

26 november 2023 | Erik-Jan Berends

Ondanks het hoge water is het de Sint toch nog gelukt om zaterdag met zijn Pieten in Gastvrij Wijhe aan te komen.
Lees verder

Wijziging in bestemmingsplan is nodig voor realisatie kindcentrum Wijhe

25 november 2023 | Erik-Jan Berends

De bouw van het kindcentrum in Wijhe is een stap dichterbij. Het nieuwe kindcentrum wordt naar verwachting in 2025/2026 op het SPOC-terrein gebouwd. Op dit Sport, Onderwijs en Cultuurcomplex in Wijhe komen de onderwijs- en kinderopvangorganisaties uit Wijhe en Boerhaar in één gebouw. Echter, voordat dit kan worden gerealiseerd, is een wijziging in het bestemmingsplan nodig.
Lees verder

Sinterklaas komt niet met de boot naar Wijhe. Wat nu?

23 november 2023 | Erik-Jan Berends

De wegwijspiet heeft samen met de organisatie van de Sinterklaasintocht halsoverkop voor zaterdag een nieuw programma bedacht nu de Sint niet met de boot in Wijhe kan afmeren.
Lees verder

PVV krijgt ook in Olst-Wijhe de meeste stemmen

23 november 2023 | Erik-Jan Berends

Volgens de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 in de gemeente Olst-Wijhe heeft de PVV ook hier het grootste aantal stemmen behaald.
Lees verder

Bezoek woensdag Verkiezingscafé De Uitslag in Olst

18 november 2023 | Erik-Jan Berends

In Eetkamer Hier in het Holstohus in Olst is op woensdag 22 november vanaf 20.30 uur Verkiezingscafé De Uitslag gevestigd. De toegang is gratis. Iedereen kan meekijken naar de bekendmaking van de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen.
Lees verder

Kinderen uit Wijhe vieren Boomfeestdag bij de Noordmanshoek

18 november 2023 | Erik-Jan Berends

Ruim vijftig kinderen van Mijnpleinschool Wijhe hebben donderdag Nationale Boomfeestdag gevierd. In elke provincie is er een speciale viering die telkens in een andere gemeente wordt gehouden. Dit jaar was dat in de gemeente Olst-Wijhe en wel bij de Noordmanshoek.
Lees verder

Harry Ravers en Sancla Hartong exposeren Infocentrum IJssel Den Nul

18 november 2023 | Erik-Jan Berends

In het Infocentrum IJssel Den Nul is tot en met 11 februari 2024 de expositie Doorkijk te zien. Glas- en grafisch kunstenaar Harry Ravers en kunstschilder Sancla Hartong tonen er hun werk.
Lees verder

Bouw 25 woningen op locatie Tellegenschool Wijhe komt dichterbij

10 november 2023 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe, Nikkels Projecten en Bemog projectontwikkeling hebben woensdag 8 november hun handtekening gezet onder een overeenkomst voor de herontwikkeling van de voormalige Tellegenschool in Wijhe.  In de overeenkomst staan de afspraken die nodig zijn om te komen tot 25 nieuwbouwwoningen op deze locatie.
Lees verder

Historische Vereniging Wijhe werkt mee aan ‘De schipbrug van de Basjkieren’

10 november 2023 | Erik-Jan Berends

Stichting Museum Geelvinck heeft, in samenwerking met onder meer de Historische Vereniging Wijhe, voor zaterdag 11 november een buurtevenement bij de haven in Veessen georganiseerd. Veessen wordt ook wel het ‘Kozakkendorp’ genoemd.
Lees verder

Kleurrijke slingers maken plaats voor sfeerverlichting

10 november 2023 | Erik-Jan Berends

Storm of geen storm, de sfeerverlichting is afgelopen week gewoon weer opgehangen in het winkelgebied van Gastvrij Wijhe. Bezoekers kunnen zo in de donkere wintermaanden bij sfeervolle verlichting hun inkopen doen.
Lees verder

Nienke en Esther zoeken de verbinding met Rwanda met spelend en bewegend leren

3 november 2023 | Erik-Jan Berends

In een wereld waar goede doelen soms ver weg lijken te staan van de belevingswereld van kinderen steken twee enthousiaste basisschool leerkrachten van de Mijnpleinschool Wijhe, Nienke van Dijken en Esther Alferink, de handen uit de mouwen om het verschil te maken.
Lees verder

Openbaar vervoer-ambassadeurs houden informatiebijeenkomst in Wijhe

3 november 2023 | Erik-Jan Berends

Is reizen met het openbaar vervoer even geleden? Of wordt dit een eerste keer? Het lijkt misschien onduidelijk hoe reizen met bus en trein precies werkt, maar volgens de speciale OV-ambassadeurs valt het heel erg mee. Tijdens de informatiebijeenkomst op dinsdag 14 november in Wijhe worden bezoekers wegwijs gemaakt.
Lees verder

Gemeente Olst-Wijhe maakt visie op ruimtelijke en sociale toekomst

31 oktober 2023 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe gaat een visie op de toekomst van de gemeente maken. Het is volgens de gemeente verstandig om nu al na te denken over diverse zaken die van invloed zijn op de leefbaarheid en leefomgeving in de dorpen en kernen. “En dat heeft betrekking op ruimtelijke én sociale aspecten.”
Lees verder

Expositie gaat op herhaling in het Weijtendaal

27 oktober 2023 | Erik-Jan Berends

De expositie ‘Spontaan ontstaan’ gaat op herhaling in de gangen van zorgcentrum het Weijtendaal. De expositie van schilderijen is te bewonderen tot 31 januari 2024.
Lees verder

Gemeente Olst-Wijhe bezoekt Den Nul

27 oktober 2023 | Erik-Jan Berends

De gemeente Olst-Wijhe brengt op donderdag 2 november een bezoek aan Den Nul. Iedereen is welkom bij het Buurthuis Den Nul aan de Holstweg 29. Het programma begint om 20.00 uur.
Lees verder

Tennissers ATC Wijhe leveren uitzonderlijke prestatie

27 oktober 2023 | Erik-Jan Berends

In de najaars-tenniscompetitie is het gemengde jeugdteam tot en met 17 van ATC Wijhe kampioen geworden in de eerste klasse. Dit is echt een uitzonderlijke prestatie op een hoog niveau.
Lees verder

Heemtuin Wijhe wordt winterklaar gemaakt: wie helpt?

21 oktober 2023 | Erik-Jan Berends

IVN Olst-Wijhe heeft ook dit jaar weer veel mensen nodig om heemtuin ‘Veermans Hof IJsselflora helemaal winterklaar te maken. Dat gebeurt op de Landelijke Natuurwerkdagen, vrijdag 3 november van 09.00 tot 12.00 uur. De vereniging zoekt nog vrijwilligers.
Lees verder

Salland Café viert de Leader-successen

15 oktober 2023 | Erik-Jan Berends

Bij Dorpshuis Herxer Marke in Herxen (Wijhe) was op vrijdag 6 oktober een slot- en startbijeenkomst van Leader in Salland. Deze feestelijke bijeenkomst werd gehouden om de resultaten te vieren en het nieuwe programma te introduceren.
Lees verder

Dialectcafé Wijhe is woensdag weer open

15 oktober 2023 | Erik-Jan Berends

De Historische Vereniging Wijhe opent de deuren van haar Dialectcafé weer op woensdag 18 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.
Lees verder


LEES ALLE BERICHTEN