heeft u zelf nieuws of tips?

12 februari 2021 | Erik-Jan Berends

Planontwikkeling De Noordmanshoek Wijhe bereikt mijlpaal

Er is een belangrijke fase afgerond in de planontwikkeling van De Noordmanshoek. Afgelopen maand heeft de stichting het uitgewerkte plan ingediend bij het college en de raad van de gemeente Olst-Wijhe.

De raad heeft eerder gevraagd een verdiepingsslag te maken, waarin met name de organisatievorm, financiële constructie en een gedetailleerd ontwerp zijn uitgewerkt. Daaraan heeft de stichting het afgelopen jaar hard gewerkt met als resultaat een uitgewerkte businesscase.

Woningbouw

De gemeenteraad is nu aan zet om het definitieve groene licht te geven voor de realisatie van dit plan. De raad wordt gevraagd mee te denken over de vorm en de omvang van de woningbouw. Wat betreft duurzaamheid (natuur, biodiversiteit en gezond voedsel) is het plan uitgewerkt. De stichting is trots op het resultaat, waarin de duurzame ontwikkeling wordt vormgegeven door, voor en met de inwoners.

Zonnepark

Coöperatie ‘Goed veur Mekare’ legt dit jaar het zonnepark al aan en het zou volgens de stichting mooi zijn als in het najaar wordt begonnen met de eerste aanplant van het voedselbos. Belangstellenden kunnen voor meer informatie over de plannen, mogelijkheden, meedenken en meehelpen altijd contact opnemen met de stichting. “Stuur een mail en we reageren zo spoedig mogelijk”, meldt ze. Op de site staan alle mogelijkheden om de betrokkenheid aan te geven.

De uitgewerkte plannen zijn te vinden op de site van stichting www.noordmanshoek.nl.