heeft u zelf nieuws of tips?

26 juni 2019 | Erik-Jan Berends

Plaatselijk Belang Wijhe zoekt bestuursleden

Plaatselijk Belang Wijhe zoekt Wijhenaren die hun dorp een warm hart toe dragen en willen meehelpen het dorp leefbaar te houden voor jong en oud.

Enthousiaste en sociaal bewuste dorpsgenoten die in een actief en gezellig team de leefbaarheid van Wijhe willen stimuleren en die actief en ondernemend zijn, zijn van harte uitgenodigd te reageren.

PB Wijhe heeft als doel om activiteiten en initiatieven vanuit het dorp te ondersteunen. Tevens zet PB Wijhe zich in om de leefbaarheid en het woonplezier voor alle Wijhenaren zo optimaal mogelijk te houden. PB fungeert als brug tussen inwoners en politiek. Er is daarom regelmatig contact met college van B&W, de raadfracties en ambtenaren. De lijnen zijn kort.

PB Wijhe richt zich ook op het behouden en ontwikkelen van een goed functionerende dorpsgemeenschap. Het gaat dan om bijvoorbeeld sociale en culturele aangelegenheden, het verkeer, recreatie en toerisme, de voorzieningen, de landschappelijke, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden en andere terreinen welke van belang kunnen zijn voor de bewoners en bezoekers van ons mooie dorp.

De onderwerpen die op dit moment worden besproken zijn onder meer de reconstructie van de IJsseldijken, duurzaamheidprojecten, Wijhe in Transitie, Scholen voor Morgen, bibliotheek, huisvesting  jongeren, verkeersveiligheid en busverbindingen.

Wie het leuk lijkt om mee te praten, nieuwe initiatieven in te brengen en een steentje bij te dragen aan zaken die het hele dorp aan het hart gaan, is welkom als bestuurslid.

Belangstellenden kunnen voor aanmelding of meer informatie een e-mail sturen naar info@pbwijhe.nl, contact opnemen met een van de bestuursleden of op de Facebookpagina van Plaatselijk Belang Wijhe kijken.

 

 


Foto's