heeft u zelf nieuws of tips?

17 december 2019 | Erik-Jan Berends

Plaatselijk Belang Wijhe stopt ermee

Het bestuur van Stichting Plaatselijk Belang Wijhe (PBW) heeft besloten om per 31 december de activiteiten te staken en tot beëindiging van de stichting over te gaan. De functie die PBW heeft: als brug / klankbord dienst doen tussen de bewoners en de gemeente en visa versa vindt volgens de stichting geen draagvlak in de dorpsgemeenschap. “Dit komt onder meer tot uiting bij de opkomst tijdens het kernenbezoek de afgelopen jaren. Verdere inspanningen, om mensen te laten aan sluiten bij PBW, liepen op niets uit. Ook niet bij de jongere generatie”, schrijft de stichting in een verklaring.  “De afgelopen periode hebben we deze beslissing uitvoerig besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat dit de juiste is. We willen graag iedereen bedanken die de afgelopen tien jaar een steentje heeft bijgedragen.”


Foto's