heeft u zelf nieuws of tips?

24 juni 2022 | Erik-Jan Berends

Percentage seksueel overdraagbare aandoeningen is hoog in de regio IJsselland 

In totaal hebben in 2021 2.228 mensen het soa-spreekuur (seksueel overdraagbare aandoeningen) van GGD IJsselland bezocht. Van deze mensen had 26,7 procent één of meer soa’s. Het soa vindpercentage ligt in de regio IJsselland de afgelopen jaren hoger dan in de andere GGD-regio’s in Oost-Nederland. 

Dit blijkt uit de ‘Thermometer seksuele gezondheid’, een jaarlijks overzicht met cijfers en trends in soa’s en seksualiteitsvragen. Het vindpercentage soa is ten opzichte van 2019 (21,7 procent) en 2020 (26,2 procent) toegenomen. In de regio IJsselland ligt het vindpercentage soa hoger dan in de rest van Oost-Nederland (23 procent). Chlamydia, Gonorroe en Syfilis zijn al jaren de meest gevonden soa. Het vindpercentage gonorroe neemt in de jaren 2017-2021 toe. In 2021 was het vindpercentage syfilis hoog in vergelijking met voorgaande jaren.

Seksueel geweld

Binnen het Centrum Seksueel Geweld Zwolle werken hulpverleners van verschillende organisaties, waaronder GGD IJsselland, samen om slachtoffers van seksueel geweld te helpen. In 2021 zijn er in de regio IJsselland 303 slachtoffers van seksueel geweld geholpen, waarvan 81 acute aanmeldingen (seksueel geweld is minder dan zeven dagen geleden gebeurd), 183 niet acute aanmeldingen en 39 acute consulten. Van de slachtoffers uit de acute fase deed 51 procent aangifte. In 2020 was dit 35 procent.

Advies

Het team Seksuele gezondheid van GGD IJsselland verzorgt soa-consulten en seksuele gezondheidsbevordering. Zo geeft het team advies en deskundigheidbevorderingstrainingen aan professionals die werken met jongeren tot 25 jaar. Door promotieacties wordt het thema seksualiteit bespreekbaar gemaakt. Daarnaast organiseert het team activiteiten buiten de eigen organisatie en voorlichting voor specifieke risicogroepen.

Onderzoek

De bovenstaande bevindingen zijn afkomstig uit de Thermometer Seksuele Gezondheid GGD IJsselland [link] en de Thermometer Seksuele Gezondheid Oost Nederland [link]. Hierin staan de jaarlijkse cijfers over soa’s en seksualiteitszorg van de vijf GGD’en in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland), waaronder GGD IJsselland.