heeft u zelf nieuws of tips?

7 april 2023 | Erik-Jan Berends

Partners en verenigingen in Olst-Wijhe krijgen steun bij verduurzaming

De gemeente Olst-Wijhe heeft vorig jaar de gevolgen onderzocht van de hoge energieprijzen voor maatschappelijke partners en verenigingen.

Uit het onderzoek blijkt dat deze organisaties zelf aan de slag zijn gegaan met energiebesparing. Wethouder Judith Compagner hierover: “Bewonderingswaardig om te zien hoe maatschappelijke organisaties en verenigingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en gelijk actie hebben ondernomen toen de energieprijzen stegen. Dit heeft ervoor gezorgd dat bij een groot deel van deze organisaties geen grote (financiële) knelpunten zijn ontstaan. Wel hebben zij de gemeente gevraagd om ondersteuning bij het verduurzamen voor de langere termijn.”

Uitzonderingen
Uitzonderingen hierop zijn zwembad De Welters in Wijhe en ut Huus in Olst. Zij liften mee op het gemeentelijk energiecontract dat vorig jaar opnieuw werd aanbesteed na beëindiging van het contract met Gazprom. Het nieuwe energiecontract had voor hen grote financiële gevolgen. Om die reden compenseert de gemeente hen in 2023 voor 50procent van de extra kosten als gevolg van deze nieuwe aanbesteding. Compagner: “Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid en de maatschappelijke impact is groot als deze organisaties in de knel komen.”

Voor het verduurzamen werkt de gemeente nu aan een voorstel. In de tweede helft van april neemt het college hierover een besluit en worden de maatschappelijke partners en verenigingen geïnformeerd.