heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Jan van Aefst
11 april 2022 | Erik-Jan Berends

Organist Eibert Teunissen neemt na veertig jaar in Wijhe afscheid

Eibert Teunissen, organist van de Protestantse gemeente Wijhe, heeft zondag afscheid genomen. Voorzitter van de kerkenraad. Piet Mostert, sprak Eibert en zijn echtgenote Bep toe.

“Eibert is bij ons al veertig jaar organist en daarvoor willen we hem een onderscheiding geven”, begon Mostert. “Maar eigenlijk ben je al meer dan zestig jaar organist. Als eerste in Putten op twintigjarige leeftijd ben jij daar begonnen in de Hervormde kerk. Na jullie trouwen, gingen jullie in Deventer wonen. Daar heb jij ook al heel snel gespeeld in de Smedenstraat Het Open Hof. In 1976 zijn jullie in Wijhe komen wonen. Jullie kozen toen voor de voormalige gereformeerde kerk, De Ontmoetingskerk ook wel de platte kerk genoemd.”

 

Gerben Haverkamp was toen de organist en die vroeg Teunissen al heel snel om hem te komen ondersteunen om de diensten te begeleiden. Toen waren er nog twee diensten per zondag. Mostert: “En al heel snel hierna zat jij hier al één of twee keer per zondag achter het orgel. Daar zat je meer voor het orgel want heel de gemeente kon jou zien. De kerkenraad besloot eind 1981 om broeder E. Teunissen te benoemen tot organist. Het was niet alleen organist. Jij hebt nog meer verdiensten, waaronder het oprichten van de Cantorij van de Kerk voor het begeleiden en het bekendmaken van onbekende en nieuwe liederen. Dit is jou gevraagd in 1980 door de kerkenraad bij monde van Tije Haan.”

Dirigent

Achteraf bleek dit voor Teunissen niet alleen de oprichting te zijn, maar ook de begeleiding en de leiding. Hij werd zelf de dirigent. “En eind 1980 met Kerst hadden jullie het eerste optreden”, memoreerde Mostert. “Na een paar jaar dirigentschap heb jij een driejarige opleiding voor cantorijdirigent gevolgd. Uiteindelijk heb jij de cantorij ruim dertig jaar lang begeleid en geleid. Later, na de eenwording met de Hervormde kerk, werd jij organist samen met Johannes Dijkstra, Jannie Kunst en de heer B. van de Linde. Na jouw pensionering in 2001 werd er vaak een beroep op jou gedaan om te spelen bij rouw- en trouwdiensten.”

Koffieconcerten

In de loop van de jaren hebben Teunissen en zijn vrouw Bep veel vrijwilligerswerk gedaan, onder meer voor het Langhuus. Bep was ook actief als ouderling en Scriba van de kerk. “Met jou Eibert, kan ik nog herinneren dat we samen met de jeugd een belevingspad moesten maken bij Overkempe in Olst”, vervolgt Mostert. “En voor de vrienden van de Nicolaaskerk zit jij in de werkgroep koffieconcerten. Daar wordt jouw kennis van muziek zeer gewaardeerd. Vorig jaar liet jouw lichaam jou even in de steek. Je kwam in het ziekenhuis en moest weer revalideren. Maar al heel snel liep jij alweer om het huis met de rollator met een blik in de ogen ‘dit zal ik zo snel mogelijk overwinnen’. We zagen jou al snel weer op de fiets en op zondag 9 januari zat jij voor de eerste keer weer achter het orgel. Het was nog tijdens de lockdown en Wiebren ten Dam en Jaap van Ravenhorst moesten zingen maar ook even voorzingen voor de dienst. Je was toen alweer heel scherp, de tonen moesten hoger, lager, langer of korter aangehouden worden. En we hoorden jou alweer voorzingen.”

Dank

Helemaal stoppen doet Teunissen nog niet. Hij speelt nog één keer per maand in Bathmen en als hij wordt gevraagd in de dorpskerk van Okkenbroek speelt hij daar ook. Mostert: “Eibert bedankt namens de kerkenraad namens de gemeente en namens alle kerkgangers die in die zestig jaar naar jou hebben mogen luisteren en genieten. Hartelijk bedankt. Ik wil eindigen met een gedeelte van een gedicht.”

De organist zit achter het klavier Hij gebruikt zijn voeten en zijn handen.

De tonen rijzen op en dalen tot ze tussen het publiek belanden.

De organist bepaalt het geluid zoekt passen bij de psalm of het gezang de klankleur uit.

Men spreekt van viervoet en van achtvoet. Maar een orgel is een duizendpoot

Die het geluid van harp, trompet of fluit tienvoudig uitvergroot

Maar vooral de gemeente zingen doet.

Bedenk als u het nog niet wist wat is een orgel zonder organist.


Foto's