heeft u zelf nieuws of tips?

19 januari 2021 | Erik-Jan Berends

Opkoopregeling LNV van veehouderijbedrijven is tot eind februari opengesteld

Veehouderijbedrijven in Overijssel met een hoge stikstofuitstoot die nabij natuurgebieden liggen en willen stoppen, kunnen zich melden bij de provincie Overijssel. Tot en met 28 februari 2021 staat de inschrijving voor de eerste tranche van de Rijksregeling open.

Het gaat om de uitvoering van de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’ die op 3 november 2020 door het Ministerie van LNV is gepubliceerd. In de regeling heeft het Rijk diverse voorwaarden opgenomen waaraan een veehouderijbedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling. Zo dient een bedrijf dat zich wil aanmelden in elk geval een uitstoot te hebben die leidt tot stikstofdepositie van meer dan twee mol (gemiddeld per hectare per jaar) op omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Calculator

Belangstellenden kunnen dat controleren via de aankoopcalculator in Aerius. De calculator is beschikbaar via AERIUS Aankoop Calculator. Op deze webpagina is ook een gebruikshandleiding beschikbaar. Voor verdere hulp van het gebruik van de aankoopcalculator in Aerius is de helpdesk van BIJ12 te raadplegen via Helpdesk Stikstof en Natura 2000 – BIJ12. Nadere informatie over de randvoorwaarden is te vinden via Vragen en antwoorden | Landbouw | Aanpak Stikstof. Daar is een vraag-en-antwoord-lijst beschikbaar voor deze regeling.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot en met 28 februari 2021. Dat gaat via de website van de provincie via Loket voor het aanvragen, indienen, melden of inzien van… – Provincie Overijssel. Na 28 februari 2021 worden de aanmeldingen gecontroleerd en gerangschikt. Alle aangemelde veehouderijbedrijven krijgen daarna bericht over hun positie op de ranglijst en wat dit betekent voor een eventueel vervolg. Met een aantal veehouderijbedrijven (die boven in de ranglijst staan) volgt vervolgens een gesprek. Hierbij krijgen ze een aanbod tot aankoop voor de marktwaarde. Het aantal bedrijven waarmee wordt gesproken, is afhankelijk van de animo en de beschikbare financiën.

Ranglijst

Voor de eerste fase is 7,5 miljoen euro beschikbaar. De veehouderijbedrijven die zich aanmelden worden op volgorde benaderd. Deze volgorde wordt bepaald door de oppervlakte cultuurgrond dat wordt aangeboden en de mate van reductie van stikstofdepositie (op basis van de uitkomst van de aankoopcalculator in Aerius). Alle veehouderijbedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen in aanmerking komen. Veehouderijbedrijven die cultuurgrond aanbieden, komen hoger op de ranglijst. Per Natura2000-gebied wordt maximaal één veehouderijbedrijf aangekocht.

Erfcoaches

Deze regeling biedt een mogelijkheid voor een veehouderijbedrijf om te stoppen. Het kan voor een ondernemer een moment zijn om de mogelijkheden voor de toekomst te bekijken. Binnen Overijssel kan hij daarbij ook een beroep doen op de erfcoaches. Een erfcoach is onafhankelijk en kan de ondernemer ondersteunen in het maken van keuzes. Op de website Website Overijssel Erfcoach: Website Overijssel Erfcoach (digitaleerfcoach.nl) is meer informatie beschikbaar en staan contactgegevens voor het maken van een afspraak.

Informatie

Meer informatie ter oriëntatie over eventuele deelname aan de regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid: Regeling gerichte opkoop veehouderijen gestart | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl. Hier is ook de link te vinden naar de publicatie van de regeling en de toelichting in de Staatscourant. Belangstellenden kunnen ook terecht op de website stikstofaanpak van het Rijk: Regeling gerichte opkoop veehouderijen gestart | Nieuwsbericht | Aanpak Stikstof

 


Foto's